• September 26th, 2020

Kalulo yakuhola lico ikataha mwa ZambeziKATIMA MULILO – Liluko lelibona zakulwanisa Bunjebwe ni Pabalelo ya Sicaba, likaisa taba yakuholisa lico mwa Katima Mulilo mwa sikiliti sa Zambezi, mi mwakubata kutaleleza mulelo wo, balobañwi babakana baholisa lico nebafumani lituto mwaliviki zefelile. Balobañwi bane bafilwe lituto bakasebeza mwakulemuha bao baba tokwa lituso zakufiwa lico, ili kalulo yamulelo wa muuso wabusupa mwamulelo wa Harambee, olela kubona kuli hakuna mutu yabulaiwa kitala. Hana bulela kanako yene kufiwa lituto, mubakweli kulikwambuyu yabona zakufelisa bunjebwe, nipabalelo yasicaba, Aino Kapewangolo nakupile bane bafilwe lituto kubona kuli kibao feela babataselizwe kilukupwe baba swanela kufumana lico zamahala.

“Nibata kukupa batu kaufela babali fa, kungelela cwalo ni nibaba kafiwa lituto kuli bafetuhe lindwalue zelwanisa lukupwe, mi bakopane hamoho ni muuso mwakufelisa bunjebwe mwa mandu aluna ni mwanaha yaluna, sihulu mwasikiliti sa Zambezi,” nekubulezi Kapewangolo. Mwamanzwi ahae ane abalilwe kimuelezi wahae Ignatius Nkunga, mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu nakupile bao bane bafilwe lituto kuli “bange kalulo yeo kuba yanaha kaufela mi babeye litokwahalo zabona kwatuko nikuzwiseza pata litokwahalo zanaha.” Lituto nelifilwe kiyo nali ndumeleti wanaha Cuba mwa Namibia, Angel Dalmau, ili yasweli kusebeza nililuko lakufelisa bunjebwe mwakutaleleza mulelo wakuholisa lico mahala.
 


Aron Mushaukwa
2018-12-03 09:56:38 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...