New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kuhaiwa kwamukwakwa wa Namalubi-Luhonono kuhande

Kuhaiwa kwamukwakwa wa Namalubi-Luhonono kuhande

2019-02-04  Aron Mushaukwa

Kuhaiwa kwamukwakwa wa Namalubi-Luhonono kuhande
Top of a Page

KATIMA MULILO – Muzamaisi wa katengo kakabona zamikwakwa mwa naha Conrad Lutombi ubulela kuli kuyahiwa kwamukwakwa wabolulelule wamasheleñi ozwa Namalubi kuya Luhonono kuzamaya hande, mi kubonahezi cinceho yetuna hala kufela kwakuyahiwa kwamukwakwa oka nungahanya mutunda, kwalibaka zetibiswa kimezi amuunda. Lutombi nabulezi manzwi awo, viki yefeleli kanako yakutambeka miyaho yamaino akwasikolo kwa Isize, yene yahilwe ki Nexus ili kampani yesweli kuyaha mukwakwa. Lutombi naize kalulo yamukwakwa kuzwa Namalubi kuya Isize sebato feela mi ika felelezwa kwa mafelo a Yowa. 

“Kuyaha kuzamaya hande mi kwamafelo a Yowa baka feza kubeya lisupo zafamukwakwa kuzwa kwa Namalubi kuya kwa Isize ni mukwakwa ofapuha kuya kwa purojekiti ya Kalimbeza, mi kuzwa cwale lukaisa maikuto kwa mukwakwa ozwa Isize kuya Luhonono,” nekubulezi Lutombi. Nihakulicwalo babañwi banyazize kamo mukwakwa usweli kuyahelwa mi babulela kuli mukwakwa mo usweli kuyahelwa sihulu kuzwa Isize kuya Luhonono, hakuzamaeleli ni mayemo amo usweli kuyahelwa. Babulela kuli muyahi naswanezi kuyo kopisa kamo mukwakwa wanaha Zambia, ili ozwa Mungu kuya Kalabo, walibima zemashumi amalalu ka amane, oyahezwi mwamabala a Bulozi mi una ni mitano yemashumi amabeli kaye silezi. 

Ba New Era bautwisisa kuli pili kukala kwa purojekiti mwasilimo sa 2015, sikwata sa mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, niyo neli muyemeli wasikiliti sa Kabbe Raphael Mbala ni muyahi wa mukwakwa, nebapotezi Zambia kuyo bona mone uyahelwa mukwakwa wa Mungu kuya Kalabo, ili ofita mwamabala atibiswa kimezi amuunda kuzwelela nuka ya Lyambai, ili wo buñata balumbile bayahi baona. Sampofu nakile atalusa ñohola kuli muyahi wamukwakwa uwutwile kelezo yasicaba, mi batalimile sinca moba kayahela mukwakwa ozwa Isize kuya Luhonono, nikuli baka beya mitanonyana yemiñata, ni mitano yemilalu yemituna mwamilapo yemitelele nikutunga, ili kusileleza kalulo yamukwakwa wale kuli isike yakukiswa kikuba kwamezi.
 
 


2019-02-04  Aron Mushaukwa

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page