New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kulwanela situlo kutisa kukwalwa kwa khuta

Kulwanela situlo kutisa kukwalwa kwa khuta

2021-03-01  Aron Mushaukwa

Kulwanela situlo kutisa kukwalwa kwa khuta

KATIMA MULILO – Khuta yenyinyani ya Sibbinda ili yewela mwakamaiso ya sizo sa Mafwe, mwasikiliti sa Zambezi isiala ikwalilwe bakeñisa kulwanela bunduna bwa silao. Kulwanela situlo kumwahala mabasi amabeli, ili Nanjala-July Mungu ni Nezyuba-Ziambo Mwilima, ili base bangile lilimolimo inge basa lumelelani kuli yaswanela kunga bunduna kimañi. Komano ya cwale nekalile kasamulaho alifu la yene ili nduna wa silao sa Sibbinda, Maano Mubiana mwakweli ya Liatamani ñohola. Mabasi amabeli napalezwi kulumelelana kuli ya swanela kunga situlo kimañi. Kasamulaho alikweli za mifilifili, liketisa neli ezahezi mwakweli ya Yenda, teñi muipapati kuzwelela kwa lubasi lwa Nanjala-July Mungu natuzi.

 Liketisa neli nyatezwi ki khuta ya Chinchimane mwakweli ya Ñulule. Kono taba yeo nesika lumelwa ki lubasi lwa Nezyuba-Ziambo Mwilima, baba kulubelwa kuli neba hanile linepo ni kunga sidinto sa khuta. Caziba wa tuto Makala Lilemba ili yazwa kwa Sibbinda, nakupile khuta ya Chicnhimane ni mapokola kusebeza hamoho kutatulula taba kaswanelo. 

“Khuta ya Linyanti ni mapokola bana ni kusebeza hamoho kukutiseza lyano la buikalabelo ni kutwisiso, kwalimembala zeñwi za Nezyuba-Ziambo Mwilima. Taba ya butokwa kibukamuso bwa bana babona ni baikulu, ili babaka siya kwamulaho ni sitoyo sicalilwe mwalipilu zabona,” nekukupile Lilemba.

Hana kupilwe kualabela falitaba zeo, Ngambela wa khuta ya Mafwe Lukopani Maemeko nahanile kubulela. 

“Halukoni kualabela falitaba zecwalo kuba makande. Haiba ubata kuziba foluyemi, uswanela kupotela khuta,” nekubulezi Maemeko. Mubakweli wa sipokola mwasikiliti sa Zambezi Evans Simasiku, nanyatezi kuli taba ya sidinto nebihilwe kwa mapokola, nikuli isa swelwi kubatisiswa. “Haluna kubatisisa taba yakuli ya swanela kuba nduna kimañi; yeo kitaba ya khuta. Luka batisisa feela taba ya sidinto, kakuli nelu bulelezwi kuli lubasi loluñwi nelu izo amuha isi katumelelano yana sisweli. Kasamulaho taba ika tambekwa kuyomuhulu wa bazekisi kuli afe kelezo,” nekubulezi Simasiku.


2021-03-01  Aron Mushaukwa

Share on social media