New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Libaka zamuseco zepeli lifumana malaiti mwa Zambezi

Libaka zamuseco zepeli lifumana malaiti mwa Zambezi

2018-11-19  Aron Mushaukwa

Libaka zamuseco zepeli lifumana malaiti mwa Zambezi

Katima Mulilo – Libaka zamuseco wa famukwakwa ili Liselo ni Namalubi ili zefumaneha libima zeketalizoho ni zelishumi ka zepeli bubeli cwalo kuzwa kwa Katima Mulilo, kuzwa cwale selikona kusebeza lihola ze 24 kazazi kasamulaho wakubeiwa mulilo wamagesi kiba Nored. Hanabulela kanako yakukwalula simubuso mulilo wamagesi kwa Liselo Labubeli, mubusisi wasikiliti sa Zambezi, Lawrence Sampofu, naize kwamulaho libaka zamuseco wafamukwakwa zepeli nelikwalwa busihu bakeñisa kutokwa mulilo wamagesi. Naize taba yeo kuzwa cwale ikalibalwa. “Ye kitulo yetuna yekakonisa Liluko la Silelezo ni Buiketo kuyaha miyaho ye inelezi kakuli kutokwa mulilo wamagesi neli sisitataliso,” nekubulezi Sampofu. 

Sampofu na ekelize kuli “natabile kulemuha kuli ba Nored nebasikalemuha feela lisebelezo za mapokola kono nebalemuhile litokwahalo zasicaba kakutisa mubamba oka konisa sicaba kubeya mulilo wamagesi mwamandu abona.” Muzamaisi wa Nored Fillemon Nakashole natalusize kuli kitaba yezibahala kuli mapokola bacaiswanga falibaka zamuseco mi kusabateñi kwa malaiti kikwazeñwi zetisa likezahalo zeo. Naize kikalibaka leo “luna ba Nored neluiketezi mwalingambolo zenelubile nizona kuli lukone kutusa mapokola, nikubona kuli bana ba Namibia basilelezwa.” Nihana itumezi kuba Nored Muyemeli wa Silalanda sa Katima ya Matakanyani Warden Simushi nakupile ba Nored kuli babeye mushini otambeka malaiti omutuna ili kuli sicaba babafita fa mwanda mwa Liselo bakone kubeya malaiti mwamandu abona.
 


2018-11-19  Aron Mushaukwa

Tags: Khomas
Share on social media