• September 26th, 2020

Likezo za kuipulaya zaekezeha mwa Katima


KATIMA MULILO – Kuekezeha kwa likezo za kuipulaya seli likezahalo zefilikanya mwa tolopo yefumaneha mutulo-upa wanaha. Muuna walilimo zemashumi amabeli kazene, nafumanwi alepelela kwakota mwamushitu hala komponi ya Greenwell Matongo ni Shack dweller viki yefelile. Sibuabui wa Sipokola Kisco Sitali nakile anitifaza taba yeo kuba New Era. Sitali naize situpu nesifumanwi kibatu bane bafita, ili bao nebazibisize mapokola. 

Hakuzibahali hande kuli naipulaezi ñi, kakuli hakuna kañolo kakuipulaya kane kafumanwi kuyena. Nyandi nazibahalizwe kuba Sankwasa Silishebo, mi balubasi lwahae neba lemusizwe. Sitali naize unumwaha sekufumanehile litupu zelobañwi, mi buñata bwa teñi neli zabatu bane baipulaile. Nabulezi hape kuli buñata bwa bona ki babanca mi nakupile bashemi kuli bano ina mabapa nibana babona, mi haiba inge balemuha kuli “kuna nize bakataza, bazibise baelezi kaputako”.


Aron Mushaukwa
2019-03-04 10:31:37 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...