New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Likolo zamatakanyani lifumana mulilo walizazi mwa Zambezi

Likolo zamatakanyani lifumana mulilo walizazi mwa Zambezi

2019-11-11  Aron Mushaukwa

Likolo zamatakanyani lifumana mulilo walizazi mwa Zambezi

CHETTO – Sikolo sa Nsundwa mwasikiliti sa Zambezi, viki yefelile nesi amuhezi mulilo osebelisa lizazi (sola), ili kalulo yeimuluzi maticele ni baituti. Sikolo sesifumaneha mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda, nesibona baituti ni maticele baitusisa makandela kwakubala nako yamanzibuana. Sikolo sa Nsundwa nisa Kandunda Kaseta neli fumani kwaneulo yene tisizwe kikatengo ka Hanns Seidel. Mi neulo yeo imwa kalulo yapurojekiti yalilimo zetalu, yakubabaza kusebelisa mulilo walizazi, ili yene kalile kasilimo sa 2017. Purojekiti ibata kuhulisa sebeliso yamulilo walizazi sihulu mwalibaka zamatakanyani. Hana bulela kanako yakuzibaha mililo yemibeli yalizazi yene ineuzwi, kwa Kandunda Kaseta Labulalu, muyemeli wakatengo ka Hanns Seidel, Dr Clemens von Doderer nahatelezi kuli mulelo wabona kikuisa mulilo kwalikolo zefumaneha mwamatakanyani.

“Nikolwa kuli likolo zetusiwa hahulu, nizena nilisebeliso sakata kona nzila yelukela mwakutahisa tuto sakata kwabaituti, sihulu babafumaneha mwalibaka zamatakanyani,” nekubulezi Von Doderer. Tahiso yamulilo osebelisa lizazi kwalikolo zepeli, netisize sinyehelo yamasheleñi alikana N$350 000, mi mubakweli kumuetapili wasikwama nikamaiso, mwa Liluko la Tuto, Lipapali ni Sizo, Knox Imbuwa, naize neulo ikabapala kalulo tuna mwakutahisa tuto sakata. “Kitaba yezibahala kuli buñata bwa likolo mwalibaka zamatakanyani halina mulilo wamagesi, mi kikalibaka leo muuso ulemuha niku amuhela, kabuitumelo tuna, tuso kuzwelela kwabalikani baluna mwatuto,” nabulezi. Lennie Gaseb, muituti mwasitopa sabulobañwi fasikolo sa Kandunda Kaseta, nasakoni kupata tabo yahae hana kupilwe kubulela kakuyemela baituti balikolo zepeli. “Kanako yacwale sikolo saluna sesina nimulilo osebelisa lizazi okwana sikolo kaufela, mi hape kutisizwe ni netiweki ili yelukonisa kubata lituto fa intaneti, mi kalulo yeo hape ibisa kuikambota kwaluna bunolo,” Nabulezi.


2019-11-11  Aron Mushaukwa

Tags: Khomas
Share on social media