New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mubusisi wa Zambezi  ukupa kozo

Mubusisi wa Zambezi  ukupa kozo

2020-11-23  Albertina Nakale

Mubusisi wa Zambezi  ukupa kozo

KATIMA MULILO – Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu ukupile kozo ni kuombalala mwahala sicaba, nikuli basike kuikungela mulao mwamazoho abona, misunga hainze ipahama hala kubulaiwa kwa mandui kimasole banaha Botswana. Sampofu nabulela kwasebelezo ya kupuzo ya mandui babane bane babulailwe, nabulelezi balili kuli mibuso ye mibeli inze italima taba. “Lusike kusebelisa butuku bolu utwa kulyangisa kozo yeli mwasikiliti sa luna kapa mwanaha yaluna. Lufe muuso waluna nako yakutalima liñolo la linonge lene lifilwe. Ni misepisa kuli muuso usweli kusebeza katata kutahisa tatululo sakata kwa mayemo acwale. Lusike lwa filikana, luine luiketile lulibelezi kalabo ya liñolo,” nabulezi.

Baana babalalu ili bana bamba, Tommy walilimo ze 48, Martin walilimo ze 40 ni Wamunyima Nchindo walilimo ze 36, ni muhabo bona Sinvula Munyeme walilimo ze 44, neba kunupilwe kilimembala za sisole sanaha Botswana, la 5 Njimwana kwamukulela wanuka ya Chobe. Ma’bona Alphonsina Nkungano Mubu walilimo ze 69, natimezi kasipundumukela kakukulubelwa kuli nakulile pilu. Sampofu nasepisize balili ni naha kabupala kuli sililo sa bona si utwilwe. Naize mutomopuso wanaha ulumelela tukuluho ya kubulela ni tukuluho ya kukubukana kusina lilemano. Kacwalo naize kukubukana koku cwalo kuswanela kuba kwaku lwanela kuli milao itahiswe, yekona kumbweshafaza bupilo bwa batu. 
Sampofu naize kubulaiwa kwasituhu kwabaana babane nekutisize sililo sesi sa feli, isi feela kwa lubasi lwa Nchindo kono kwasicaba sa sikiliti sa Zambezi ni naha Namibia kabupala. “Litukiso za kubuluka hane lisweli kuezahala, bumai bobuñwi nebu wezi lubasi, kulatehelwa kimahe baana babalalu, yo pilu yahae nesa kwanisi kuamuhela butuku bwa kulatehelwa bana babalalu, manzwi hakoni kuombaomba moyo oli mwakulatehelwa kokuswana ni ko.” Nabulezi. “Mihupulo ya luna ni litapelo li inzi ni mina mwanako yetata ye. Ki mwanako ye tata ye manzwi amutu hakoni kufolisa pilu yetomohile.”


2020-11-23  Albertina Nakale

Tags: Zambezi
Share on social media