New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muituti utimiwa kulifelwa kakutokwa ID

Muituti utimiwa kulifelwa kakutokwa ID

2021-07-05  Aron Mushaukwa

Muituti utimiwa kulifelwa kakutokwa ID

Muituti walilimo zelishumi kazelobañwi kuzwelela mwasikiliti saZambezi, sabato tuhela lituto zahae kwamutayi wasikolo salituto zepahami saUnam mwaKatima Mulilo, bakeñisa kutokwa masheleñi. 

Hana bulela nimutayi wamakande waNew Era ndatahe Melody Mikiti, Reagan Mikiti natolokile kuli mwanahae natimilwe kulifelwa kikatengo kakalifela baituti ili kakazibahala kaNASFAF, bakeñisa kuli hana kadi yabuizibazo (ID). 

Mikiti natolokile kuli mwanahae, nakupile ID kwaliluko lamabasi kasilimo sa2019, kono kutisa cwale hasika ifumana kale.

“Lukalile kale inge lukokota kwaminyako yaliluko lamabasi, kono bazwelapili kulu taluseza kuli ID isa sweli kueziwa. Hanisaziba sakueza, hanibeleki nibomahe nibona hababeleki, kacwalo lukafumana kai masheleñi akumulifela?” nekubulezi Mikiti. 

Nabulezi hape kuli nalikile kukupa liluko lamabasi kuli mwanahae angise ID isili haiba yapili haifumanehi, kono nahanezwi bakeñisa kuli yapili isa eziwa. 

“Hanizibi kuli senika eza kisikamañi, nikupa maSamaria babande kunitusa kulifela mwanake,” nabulezi. 

Melody naize maikuto akusiya sikolo amulyanganisa. “Niikutwa bumaswe, hanihupula kuli balikani baka baka nisiya,” nabulezi. 

Hana kupilwe kualabela fataba yeo, mubakweli kumuzamaisi mwaliluko lamabasi mwasikiliti saZambezi Dorothy Mubiana, nabulezi kuli nasahupuli taba yeo. Kono natolokile kuli ID ikona feela kulyeha haiba kuna nilika zene fosahezi zeswanela kulukiswa.


2021-07-05  Aron Mushaukwa

Share on social media