New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mukunupi wa Global Fund uhanelwa kuzekela kwande

Mukunupi wa Global Fund uhanelwa kuzekela kwande

2019-02-04  Roland Routh

Mukunupi wa Global Fund uhanelwa kuzekela kwande

WINDOKO – Muuna yana tisize nyewanyewa mwamakopanelo alipisinisi mwa muleneñi wa Windoko, kasamulaho wakukunupa nikubulaya muetapili wahae kwamusebezi, ni kuholofaza musali yana talimile mubelekelo wahae, ili taba yene itisize kuli alatehelwe kisitulo sahae kwana hola mali amañata mwa kampani ya Global Fund, nabonahalile mwakhuta ya Muatuli Yomunyinyani mwa Windoko Labulalu. Simataa Simasiku walilimo zemashumi amalalu kaze talu (33), naikisize kwamapokola kwasiteshini sa Wanaheda, nakonyana feela kasamulaho wakukunupa muetapili wahae Sarah Mwilima ni Ester Amupolo kwaliofesi za Global Fund, fabulilo bwa bubeli bwa muyaho wamakopanelo alipisinisi mwamuleneñi.
Mwilima nasika banduka kezahalo yeo, mi nanitifalizwe kutimela fasibaka sakezahalelo, mi Amupolo yana kunipilwe mwamulala, naisizwe kwasipatela sa Roman Catholic ili teñi, naizo alafwa pili asika shimbululelwa kwasipatela sa Lady Pohamba. Simasiku nabonahala kusabilaela hane atisizwe kwa khuta asindeketilwe ki mapokola. Khuta netezi balikani ni mizwale abao nakunupile, mi nebakalile kulila kakutumusa Simasiku hayemiswa mwapokisi. Nasika kupiwa kuikalabela kasamulaho akutalusezwa milatu yanyazwa kayona  ki muatuli yomunyinyani Vanessa Stanley, ili kubulaya nikubata kubulaya. Nataluselize khuta kuli ukabata masheleñi akuipatela muyemeli wakwamukunda, mi haka palelwa uka kupa muyemeli wamuuso.

Muzekisi wamuuso Sylvia Kauluma, nataluselize Stanley kuli muuso uhana kuli alumelelwe kuzekela taba yahae kwande, kakuli mulatu wanyazwa kaona kiomutuna hahulu, mi batu babañata balitezi kuutwa moka zamaela. Muatuli yomunyinyani natolokezi Simasiku kuli una nitukelo yakukupa simubuso kuli azekele kwande, pili lizazi lakukuta kwakhuta la 01 Liatamani lisika fita kale, iili kumufa nako kuli alukise zamuyemeli wahae. Mañusa amatomolapilu nikukomoka asweli kubonahala kai ni kai kukala feel ba New Era hane bazibahalize likande leo. Mi buñata bwa batu banyaza kalulo yakutokwa hande kamaiso yakuluwa litobolo.

 


2019-02-04  Roland Routh

Tags: Khomas
Share on social media