New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muzeko wababakulubelwa kubulaya mwanana walilimana

Muzeko wababakulubelwa kubulaya mwanana walilimana

2023-01-23  Roland Routh

Muzeko wababakulubelwa kubulaya mwanana walilimana

Muzeko wabayahi banaha Zimbabwe bababeli, babakulubelwa kuli neba bulaile mwanana walilimo zelobañwi yana pila nibona, nolilimanisizwe viki yefelile kasamulaho akutamiwa hape kwamahe mufu, kulatelela kusinulwa kwabupaki bobunca.

Kikalibaka leo muyemeli wamubuso Ethel Ndlovu nakupile kuli muzeko uiswe kwapili, sina mubuso haubata kuekeza Rachel Kureva, mahe nyandi kubaba zekiswa. Ndlovu ubulela kuli mapokola nebakonile kufumana bupaki kumushimani walilimo zelishumi kazene, ili mwana Edward Nkata (39) ni Caroline Nkata (38), babanyaziwa kakubulaya Akundaishe Nalie Chipomho. Bupaki bulimba cwalo Kureva mulatu.

Kabaka lelo natamilwe Lamubulo mi abonahala mwakhuta mi taba yahae neisizwe la 31 Sope kuli yomuhulu wabazekisi afe kelezo kana wazekiswa. 

Kureva, yane akile ayemelwa sapili ki Mbanga Siyomunji, naize uka kupa mueyemeli yalifiwa kimubuso, mi nasiezi mwasitokisi. Mwakweli ya Sope ñohola yomuhulu wabazekisi bamubuso nahanile kuzekisa Kureva, nikusiya lubasi lwa baNkata. Muatuli waKhuta Yepahami Claudia Claasen nalumezi kuisa muzeko la 28 Yowa, kuli Kureva niyena afite mwalitaelo zelukela pili asika ekezwa mwamuzeko. 

Lubasi lwa BaNkata ni Kureva batalimana ni mulatu wakubulaya, obaliwa ni mulatu obona zakufukuza bubangoki mwamabasi, kubata kupata bupaki ni kusinyasinya situpu. Lubasi lwa baNkata lutalimana ni milatu yeñwi yecwale kakubata kubulaya, buputeleli, kapa kutahisa mapampili abuhata ni kuloba mulao obona zakukena mwanaha.

Kukulubelwa kuli babanyazwa neba natile nyandi haisi kumubulaya, nikuyo yumbela situpu sahae mwasiyumbelo, mwakomponi ya Windoko ya Mutulo mwahala 23 ni 25 Sope 2020.  Banyaziwa hape kakubata kubulaya mwana Edward yanana ni lilimo zelishumi kasilisiñwi, kakumunata ni lukanda ni silemano sesisa zibahali mwahala 20 ni 22 Sope 2020.  Nakile abanduka.


2023-01-23  Roland Routh

Share on social media