New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nganate mape ovaharupu,ovaungure vorupa rouveruke ozombandi zouÞoni

Nganate mape ovaharupu,ovaungure vorupa rouveruke ozombandi zouÞoni

2021-10-22  Kae Matundu-Tjiparuro

Nganate mape ovaharupu,ovaungure vorupa rouveruke ozombandi zouÞoni

Otjomuise - Ongooneya ya Maheke, Pijoo Nganate, ndinondi mayandja ondjozikiro kovaungure vorupa rouveruke koupatje nou takame wawo moruveze oruzeu romutjise wo Covid-19.

Otjitjitwa ihi tjiri mondano yomapeta ndino po mu rungu wo zo mberoo zo Ngooneya mEpako. Otjo ma tji yeta ko ma yandero ekondwa etenga ro ru kosi ndu ma ru tjiukwa kutja Omaundjiro mOndjuriro yo Covid-19  oro ndwari orukosi ro ku ritutumuna no ku hara omaundjiro kombunda yo ndjuriro orukondwa mu rwari mena ro Covid-19. Omaheke irumwe ro ru kondwa mo Namibia ndwa pandjarisa ominyo omingi nu ndwa pumburisa ovature vo ru kondwa po mbamba yao. 

Ovaharupi mo ngondjero kuno Covid nawina ovaungure vouveruke ma ve pewa ozombandi zouÞoni no zo kunene okuhepa. Wina ekondwa orutjavari ro ru kosi otji ma ri tjiukisiwa oro nduna ondando no ku tunduuza orupa rouveruke ro ru kondwa. 


2021-10-22  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media