New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana ka fya eshi vati ka lika kondje

Okaana ka fya eshi vati ka lika kondje

2023-01-17  Festus Hamalwa

Okaana ka fya eshi vati ka lika kondje

 Okaana kokamati keedula heyali oka fya eshi vati ka lika kondje komhadi meumbo efimbo loufiku momukunda Omandobe moshitukulwa shaHangwena. 

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspector Thomas Aiyambo okwa hokolola ta ti nakuninga oshihakanwa okwa li ve li meumbo navakwao pefimbo loshiningwanima. 

Vati ovakulunhu inava hangika mo meumbo pefimbo okaana ka lika kondje eshi kwa li va ya keendingosho onghee eshi va fika meumbo ova lombwelwa kutya okaana oka lika. 

Opolifi oya hokolola tai ti okaana okudja opo oka twalwa koshipangelo kOshakati ashike oka xulifa konima yokafimbo eshi ka fika moshipangelo. 

Opolifi oya kumaida ovadali opo vaha fiye vali ounona momaumbo shaashi eshi osha nyika oshiponga ngeenge pa holoka oshiponga. 

Oshiningwanima shikwao, omulumenhu weedula 26 okwa fya eshi e likufa omwenyo meumbo lavo mOshakati lwopotundi 20h00. 

Opolifi oya hokolola tai ti omulumenhu okwa li tashingi otuwa yakaume kaye, oyo vati ei denga momuti. 

Vati omulumenhu okwa tumina ovakwapata vaye etumwalaka kutya ote li kufa omwenyo shaashi vati a tila otuwa yakaume kaye oyo ya nyanauka komutwe. 

Omukulupe weedula 62 womukainhu okwa fya eshi a wila motale lomeva momukunda Onawa moshitukulwa shaShana. 

Okaana ke na odula neemwedi nhano oka fya eshi vati ka wila mevela lomeva pefimbo kwa li taka kendabala okunwa omeva momukunda Okafakoushongo moshitukulwa shaMusati. 

Ovadali otava kumaidwa opo vaha fiye vali omavela omeva poluhayela ngeenge meumbo muna ounona vashona. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-01-17  Festus Hamalwa

Share on social media