New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolifi tai kongo omunhu a twa okaana na ina nombele 

Opolifi tai kongo omunhu a twa okaana na ina nombele 

2022-09-22  Festus Hamalwa

Opolifi tai kongo omunhu a twa okaana na ina nombele 

Opolifi moshitukulwa shaShikoto otai indile moshiwana kwaau e na ouyelele kombinga yomufekelwa vati a twa nombele omukainhu nokaana kaye keedula mbali momutwe. 

Okaana vati oka tuwa lwoikand ivali ndele ta ka tekele ombele momutwe, omanga ina yokaana vati naye okwa tuwa mekofi nomokwooko.

 Oshiningwanima eshi osha ningwa Etivali modoolopa Tsumeb efimbo lokonguloshi lwopotundi 20h00 popepi nondingosho yedina Vision Bar.

Komufala wopolifi mOshikoto Commissioner Teopoline Kalompo-Nashikaku okwa hokolola ta ti okaana oka hangika ke li modikwa ya ina va yuka keumbo tava ende namumwainakadona.

Vati omufekelwa okwa nukila ina yokaana nokutwa okaana lwoikando ivali nombele momutwe fiyo ta ka tekele ombele.

Opolifi oya hokolola kutya omufekelwa okwa faduka po diva konima eshi a longa oshimbuluma a yuka momalukanda moTsumeb.

Oonakuninga oihakanwa ova twalwa koshipangelo opo va ka mone epango lopaunamiti ashike vati ove li monghalo i li xwepo paife.

Kape na ouyelele kutya omufekelwa ou olyelye onghee opolifi otai indile moshiwana opo shi kale sha yandja diva ouyelele kombinga yomufekelwa ou. 

fhamalwa@nepc.com.na


2022-09-22  Festus Hamalwa

Share on social media