New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolisi ya shunifa omatuwa a li a nyafulilwa koAngola

Opolisi ya shunifa omatuwa a li a nyafulilwa koAngola

2023-06-29  Max Heinrich

Opolisi ya shunifa omatuwa a li a nyafulilwa koAngola

ONGWEDIVA - Opolifi moshitukulwa shaShana neudo oye shi pondola okumona nokualula eetuwa hetatu edi kwa li da yiwa nado keengangala.

Okudja pehovelo laJanuali fiyo oJuni, omakambaba e li 15 okwa lopotwa a vakwa momalukanda a yooloka mOshana. Momatuwa oo omwa kwatelwa oitukutuku yeebaki i li ihamano osho yo ouToyota Corolla ve li omuwoi. She likwatelela komukonakoni kapyoko woimbuluma mopolifi yaShana, Deputy Commissioner Hamukoshi Kamati, eengangala luhapu ohadi vaka eetuwa deeToyota Corolla, naluhapu ohadi ka hangika koshitopolwahoololo shaHangwena.

“Otwa pondola okualula eetuwa mbali moAngola, oToyota Corolla muApiilili noToyota Hilux muJuni. Adishe mbali okwa li nale da landifwa po kovakwashiwana vaAngola,” Kamati ta ti. Okwa ti yoo oukumwe pokati kopolisi yaNamibia noyaAngola itapa tilwa meva otau dana onghandangala okumona omatuwa a vakwa eshi taa piti peengaba.

“Ekwatafano pokati kopolisi yaNamibia naAngola ito li pewa luvali, ohatu kwatafana pamikalo doWhatsApp nohave tu lombwele diva ngeenge va didilika otuwa ya vakwa,” Kamati ta lombola.

Kamati ta fatula yoo kutya omahauto eeToyota Corolla oo unene oihakanwa osheshi ohaa patululwa noupu. 

“Natango itatu hokolola kutya omolwashike omatuwa haa twalwa moAngola ngee a vakwa po, ashike otu na elipulo kutya ohava ka landifa oiparte moAngola,” Kamati ta ti. Onghelanghela opolisi yaShana oya yandja eetuwa odo da vakwa koovene, otuukala yimwe oya pewa Primus Amwaama oyo kwa li ya vakwa peumbo laye. Oya hangika ya holekwa momangade moAngola noya monika efiku olo tuu olo ya vakwa.

“Onda pandula opolisi eshi ya mona otuwa yange. Ova longa shomupondo,”Amwaama a dja mokalungu ngao.


2023-06-29  Max Heinrich

Share on social media