New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Taba ya Masule ika kena mwa Khuta Labune

Taba ya Masule ika kena mwa Khuta Labune

2020-09-07  Roland Routh

Taba ya Masule ika kena mwa Khuta Labune

WINDOKO – Taba yeo mubatisisi yomuhulu mwa ofesi yelwanisa litaba za bulyangelino ili yezibahala ka ACC, Phelem Masule ya zekisa Ngambela Saara Kuugongelwa-Amadhila hala kulundulwa fasitulo sa litaba za kubatisisa ni kuzekisa, mazazinyana amano huliswa ika kena mwa Khuta Yepahami Labune. Muatuli swalelele mwa Khuta Yepahami ya Windoko Eileen Rakow nazibahalize viki yefelile, kasamulaho aku teleza manzwi abayemeli Dennis Khama ni Ramon Maasdorp. Bayemeli babulela kuli nekuna ni mafosisa mwalizazi leo taba nena ni kukena mwa khuta.

Khama ya yemela Masule kataelo ya Shakwa Nyambe, uka tambeka likalabo zahae kungelela cwalo ni litoho za likangisano zahae kacenu. Maasdorp yafilwe musebezi ki ofesi ya muyemeli wa muuso katuso ya Freddy Khadila, ili ya yemela Ngambela, Mueteleli, muinasipula wa katengo kaka bona zamisebezi ya sicaba, muzamasi wa ofesi ya ACC ni muuso uka tambeka mapampili ahae kamuso. Kuugongelwa-Amadhila nabonisize kuli uka lwanisa taba yeo hamoho ni Paulus Noa, katengo kakabona zamisebezi ya sicaba ni Mueteleli.

Noa mwamanzwi abuitamo ane afilwe kwa khuta naize ulwanisa taba yakuli Masule akutisezwe mwasitulo sakuba yomuhulu mwalitaba zakubatisisa ni kuzekisa, kakuli sekubeilwe yomuñwi swalelele hakunze kulibelezwi katulo ya muzeko, kwanda cwalo kuka tisa kulyangana. Kuugongelwa-Amadhila ubulela kuli hasikanga kale muhato, nikuli buiketelo bwa kulundula Masule habusika konkisezwa kale, kakuli usa sweli kueza lipatisiso hala mafosisa ane abile teñi. Masule nahulisizwe kasamulaho akelezo kuzwelela kwa katengo kaka bona za misebezi ya sicaba. Kono mazazinyana Kuugongelwa-Amadhila abeela kwatuko kuhuliswa kwahae. Kanako ya cwale Masule ubata kuli Khuta Yepahami imukutiseze fasitulo lipatisiso halizwelapili.


2020-09-07  Roland Routh

Tags: Khomas
Share on social media