New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tolopo ya Walvis Bay ikwalilwe

Tolopo ya Walvis Bay ikwalilwe

2020-06-01  Albertina Nakale

Tolopo ya Walvis Bay ikwalilwe
Top of a Page

WALIVIS BAY – Muyemeli wa Silalanda sa Tolopo ya Walvis Bay Knowledge Ipinge, nalumelelani ni buiketelo bwa Mueteleli wanaha Hage Geingob bwa kukwala tolopo ya Walvis Bay kapilipli, mi naize neli buiketelo sakata kwaneku la muuso. Geingob nazibahalize Labune kuli tolopo ya Walvis Bay ikakuta kwa mayemo apili akukwaliwa, ili kutoloka kuli hakuna babalumelezwi kuzwa mwamandu haisi babaya kwakuleka lico ni milyani mwamazazi asupile. Likolo likasiyala likwalilwe mi mikopano haina kufitelela batu balishumi. Buñata bwa babeleki baka beleka bali kwandu, kakuli kulumelezwi feela babeleki balitokwahalo zabutokwa kubeleka. “Luswanela kufukuza kuambalakana kwa butuku kuya kwa litolopo zeñwi, mi misipili ikaswana ibeya bahabo luna mwa kozi. Kacwalo lika zeo lina ni kutalimwa.”

Bamulao basaba kuli tolopo ikaswana yaba mokufumaneha hahulu kakokwani ka Korona, kasamulaho mukwaezi yana bandile kukwalelwa naswalezwi kakokwani ka Korona. Muuna yomuñwi walilimo ze 63 yakatazeha kukula niyena mayemo ahae ainzi kwatasi kasamulaho akuswalelwa kakokwani, hayokuta kwalieto la hae mwanaha DRC kuisa litapi ni lizwai. “Mamela yeo ki yabutokwa kufukuza kuzamaya kwa batu kuli kuambalakana kwa butuku kufukuzwe,” Mueteleli wanaha Geingob nabulezi. Naize mazazi asupile akatusa babeleki bamakete kulondota bane bangungani nibababeli babaswalezwi butuku. Muuso nokile wazibahaza la 30 Lungu kuli lipisinisi likwalulwe, ili kutoloka kuli likiliti kaufela ze lishumi kazene nelizwile mwa kalulo yapili yakukwala, ili yene ingile mazazi amashumi amalalu ka’lobapeli.

 “Nolofazo yalitaelo haitalusi kuli butuku bwa Covid-19 habusaliyo, kono kutoloka kuli luswanela kutokomela kaufela luna,” Geingob nazibahalize. Nakupile sicaba kutusa muuso mwapukelezo ya makete, mi naize taba yakufukuza mizamao yabatu itata kakuli isilinga ni liswanelo zabatu. “Kono nataba kulemuha kuli kakuba bayahi banaha Namibia, luamuhezi niku utwisisa kuli mwakulwana ni sila sesi sabonwi luna nikuitombola kufita kamita. Mi likezo zaluna hali sikapatwa, mi lumbilwe kilinaha zeñwi mwakalabelo yaluna kwabutuku bwa Covid-19, mi kutahile cwalo bakeñisa swalisano sakata,” nabulezi. Kutisa cwale batu ba 23 baswalezwi butuku mwanaha Namibia, kono hakuna mafu abihilwe. Batu kaufela babaswalezwi kakokwani bazwa mwalikiliti zetalu ili: Khomas, Erongo ni //kharas.


2020-06-01  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page