A dhipaga yinakulu

Home Oonkundana A dhipaga yinakulu
A dhipaga yinakulu

Omulumentu gwomimvo 34 ngoka anuwa e na uunkundi womadhiladhilo okwa mangwa po kopolisi, sho anuwa a dhenge yinakulu noshiti sigo omeso mehuliloshiwike.

Sha ikolelela kiiningwanima yomehuliloshiwike oshiningwanima shoka osha holoka Etitano lwopotundi 16h00, momukunda Onhuno moshitopolwa shaHangwena.

 Otaku hokololwa omulumentu nguka a ponokele yinakulu ngoka gwomimvo 65 a ganda omutekulu gwe opo a mwene oshoka anuwa okwa li ta kudhile.

Opolisi oya ti, anuwa shoka okwa li sha geyitha omulumentu ngoka, nokuponokela yinakulu noshiti oshikukutu. Otaku hokololwa kutya okwa li a dhengwa shi nyanyaleka, sigo a mono oshiponga komutse, e ta si ethimbo olyo tuu ndyoka.

Okwa yelithwa kutya omulumentu ngoka oku na uunkundi wopamandhilandhilo.

Oshiningwanima sha faathana, omulumentu gwomimvo 30 okwa si sho kwa li a pondwa komulumentu gwomimvo 27 ngoka kwa li haya topolelathana ondunda yimwe koosala yaantu ye na uunkundi wopamadhiladhilo.

Sha ikolelela kopolisi, oshiningwanima osha holoka Olyomakaya, moshipangelo shaantu ye na uunkundi wopamadhiladhilo koWindhoek, moshitopolwa shaKhomas.

Otaku hokololwa kutya olutu lwe okwa li lwa monika ashike pethimbo omupangi kwa li a yi mosaala moka sho kwa li ta faalele aavu mboka yaali omiti. Nakusa okwa tseyika nedhina Petrus Geingob.

Nakufekelwa oku li miikaha yaapangi natango. Omakonakono gopolisi oge li metifa. Opolisi oya lopota, omulumentu gwomimvo 30 a si sho kwa li ta yugu oohi koSwakoppoortdam mehuliloshiwike. Oshiningwanima shoka anuwa osha holoka pokati kotundi 12h00 no 14h00 moshitopolwa shErongo.

Otaku hokololwa kutya nakusa okwa li pamwe nakuume ke, sho kwa li taya dhike onete yokutega oohi, omanga yaali yaakwenezimo ye kwa li ye li kombinga ndjiya yondama.

Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li a gwile momeya nokuningina. 

Olutu lwe okwa li lwa kuthwa mo kaayogi aapyokoki mboka kwa li ya dhengelwa meendelelo.

Opolisi yaNamibia oyi li molukongo lwomukiintu ngoka a ekelehi ohanona inaayi dha okuvalwa. Otaku hokololwa kutya ohanona inaayi adha okuvalwa okwa li ya adhika pamwe noopela ombunyanga lwopepakata ndyoka lya shangwa ‘’Welcome to Grootfontein”.

Opolisi oya indile kehe ngoka e na uuyelele waangoka a longo oshiningwanima shoka a lopotele opolisi yi li popepi naye.

– vkaapanda@nepc.com.na