Aapolisi ya mangwa po mekwatathano lyekano lyoondjembo 90

Home Eenguhudana Aapolisi ya mangwa po mekwatathano lyekano lyoondjembo 90
Aapolisi ya mangwa po mekwatathano lyekano lyoondjembo 90

Opolisi yaNamibia oyi li metifa okukonakona oshipotha sha patululilwa aapolisi yane, mboka taya fekelwa ya yaka oondjempo dhi li 90.

Oondjembo ndhoka okwa li dha ndhindhilikwa dha kana okuza omumvo gwa yi muNovemba.

Sha ikwatelela kepeko lyopolisi aapolisi mboka haya longele hoka haku pungililwa iilongithi yopolisi mOvenduka oya li ya mangwa Etitano lya zi ko.

Oya tothwa mo kutya oyo Laban Hoveka Uandjua (57), Fredericks Jacobus Vilonel Petrus (60), Loini Shoondi (56) oshowo Kavari Mutuari (34).

Opolisi oya popi kutya aapolisi mboka ya mangwa po, yaali yomuyo ooinspekta omanga yaali ooWarrant.

Aapolisi mboka okwa li ya kalekwa mondholongo Omaandaha, sho ya li ya holoka lwotango mompangu komeho gomupanguli  Dawid Mukuyu.

Aapolisi mboka anuwa okwa li ya kalekwa mondholongo molwomatompelo ge li po kutya, okwa tilika ya idhope momakonakono gopolisi.

Okwa li natango ya lombwela kutya oye na uuthemba okukutha aakalelipo yawo.

Opolisi anuwa oyi na uumbanda kutya oondjembo ndhoka dha yakwa dhi li 90, otashi vulika dha longithwa notadhi longithwa natango uulingilingi mokati koshigwana, sho kwa li dha kana okuya petameko lyaDesemba.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaKhomas Ismael Basson anuwa okwa li a popi kutya aapolisi mboka okwa li ya mangwa sha landula omakonakono gopolisi.

Ta ti, oondjembo ndhoka otashi vulika dha landithwa po, ihe inadhi longithwa paumwene.

Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaKhomas Silas Shipandeni anuwa naye okwa li a gwedha po kutya, ope na iilongitho yimwe ya monika po, ihe oya kwatelwa moshipotha shoka.

Ta popi kutya mbyoka ya monika po otayi ka pitithwa momukokomoko gwoshiwike shika. – vkaapanda@nepc.com.na