Eyuva ra Kandjira – 09 Kozonyanga 1904

Home Languages Eyuva ra Kandjira – 09 Kozonyanga 1904
Eyuva ra Kandjira – 09 Kozonyanga 1904

Kamusuvise Mundjindja

 

Konÿu ya Nambunga ya Tjikeketa ohona yozongwao pOnÿu yooMbondi na Tjara.

Ongombe oTjiuenene ya mukaa Kaombandje o ha tira zohanga, tjandje ya kutwa komuti i Kazombiri Paul Kanaimba wozondenda zomeva nÿe ri pehi kokuvare owa Katjimune owondjiva, kutja i sore okuvandara novanatje ve rwire ko nawa. Nu tjandje ovanatje va Kauari wa Ruhapo imba vombongora ya Tjundjomaihi omaze a rire okutendekera, imba va HijaKamanjekua wongombe ya Mukoto tji mave tja: ™Onÿonÿu ya Viokatunokukonda, raeree Samuel kutja onÿonÿu katu nokukonda matu rwire mba, ave ru ovakazendu ave sewa ovahepundu.

Ombara yOmbandi Kamaituara Kukuri wongombe ya Ndjii ya Kuzema, omukweuva womuÞati. Tjandje wa pindika, a tendw’ ohanga motjitama tjazumba a kaumb’ ovita pOviuombo nondjembo ya Tjizoo wa Harangata osupi ombambaro a sora.

Ombara Samuel Maharero ozohanga zongurova nÿa isanenwa mOkandjira wa haro’ kuumba Asser Uanee Kamusuvise e mu tjaere kutja: ™Kako o umbu, omuhona ka umb’ ondjembo ovita mavi rire ovivi.∫ Maharero tja yaruka pondanda ye otji ma tja: ™Umbee nawa uriri, Kapoøi wondjima yetu otjirangaranga ndji ha rond’ omawe ya Þourangaranga noukururume, ondjahe ngai rire imwe Kaupirua wongombe ya Rurongo.∫ 

Willie Kambauruma Maharero opa raerera ovanatje va Samuel kutja: ™Owami erumbi reøu∫, na kambura Omundoitji a twa kokakambe a kaumba mokati kovakazendu ave tono novipurauro ave zepa. 

Mba Þira pOkandjira ovanatje va Kauari wa Ruhapo wa Mbunga wa Tjivava wa Tjomazumo, ovanatje va Katjaimo va Tjipo tja Mukururume, vahiya Tjizepae wongombe ya Sume ondendereti ndji mai tja: ™Avihe mba teza mbe vi vaza pa sewa ooTjonganga na Tjiueza noruyo rwa Murambangombe∫, ovanatje va Hoveka, ovanatje va TjingaveÞa, ovanatje va Ndura ya Nÿenÿu. 

Tji va za mbo otji va ya kOviuombo kongombe ya Tjizu Karangere, tjandje mave tja: ™KOkandjira twa Þovitetawe katu umbire nawa.∫ POviuombo ave umbu ave yandja eruru kOvandoitji. Katjiikumbu opa umba ondjembo a sora, tjandje u ri mongotwe ewe opu ma umbire ovatwa, tji ma pewa onyama a imbirahi, kaa nyanda aa umbu ondjembo.