New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aapolisi ya holoka mompangu

Aapolisi ya holoka mompangu

2022-09-29  Victoria Kaapanda

Aapolisi ya holoka mompangu

Aapolisi yaali yomOshakati mboka yali ya tulwa miipandeko mehuulilo shiwike lya zi ko oya pewa omboloha pethimbo ya holoka oshikando shotango yamangestrata mOshakati, Omaandaha goshiwike shika.

Onesmus Shimweefeleni (43) naHelena Shilongo (33) oya pewa omboloha yooN$1 500 kehe gumwe, sha ikwa telela koompango ndha tulwa po.

Oshipotha shoka shuulingilingi osha undulilwa komasiku 25 Januali 2023, omanga taku gandjwa ompito yomakonakono ga gwedhwa po, go polisi. Aapolisi, mboka ayehe oosisande mopolisi yosassiona yaShakati, ohaya longele moshimpungu shomakonakono giimbuluma oshowo moshimpungu shiikonga. Aatamanekwa mboka yaali oya li ya londondhwa noku lombwelwa kutya inaya kwatathana naagandji yuumbangi yepangelo oshowo ya indhope momakonakono ngoka.

Sha ikolela komugandji gomauyelele gopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa ti, aapolisi mboka anuwa okwa li ya pewa N$1700 tango omanga inaya ka gwedhelwa ko N$1000 sho ya shanga olopota yoshiponga shohauto iifundja, kutya ohauto okwa li tayi hingwa komuntu gumwe i ili pethimbo ya ningi oshiponga.

Oshiningwanima shoka okwa li kwa fekelwa sha holoka pokati komwendhi gwOkotomba oshowo Sepetemba nuumvo. Kapena uyelele wothaatha kutya aapolisi mboka yaali okwa li ya mangwa ngiini.

Moshininwanima iinashifathana, ompangulilo yaShakati okwa li ya undulile oshipotha shomulumentu omugundjuka, komumvo ta guya muFebuluali 14, sho kwa li ayaka po ondjembo yomukeeleli gomaliko, mOshakati. Omulumentu ngoka okwa li a gandja etompelo kutya ka kwali tayaka ondjembo, ihe okwa li teyi fala kosasiona yopolisi, oshoka opolisi otayi pula oondjembo kaandhina mikanda.

Ta ti, okwa li ta longitha ompito ndyoka okugandja ondjembo ndyoka.

Nonando ali a pula esilohenda lyokupewa   ompito yokwiifutila mo okwa li eyi tindilwa. vkaapanda@nepc.com.na

 

 

 

 


2022-09-29  Victoria Kaapanda

Share on social media