New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babalikana 300 bafiwa mishukwe kwasikolo sa Stadio

Babalikana 300 bafiwa mishukwe kwasikolo sa Stadio

2023-10-02  Pricilla Mukokobi

Babalikana 300 bafiwa mishukwe kwasikolo sa Stadio

Sikolo sa lituto zepahami sa Stadio mwanaha Namibia nesifile mishukwe kwabaituti viki yefelile Lamubulo. Baituti babalikana 300 nebafilwe mishukwe nikufumana mapampili ashelashelana. Muetapili wasikolo sa Stadio Brighten Simasiku naize isaho sikolo sika ekeza kwalituto. “Nizibahaza kuli hamunze mufiwa mishukwe mukafiwa pampili akuli mube nikolo mwasikwata sa Stadio,” nabulezi.

Simasiku nabulezi hape kuli sikolo sa Stadio hasisikafa feela baituti mapampli kono sibafile zibo yakubatusa kuhula mwalipeleko zabona. Baituti babañwi nebalumbile sikolo sa Stadio mi nebaize babanze bakena teñi sihulu bababeleka bafumana nako yakukena makilasi nikubeleka. 

Hana bulela teñi yacilaukile mwalituto ili mubeleki kwasikolo sa NUST Kennedy Kaumba naize baituti bafumani zibo yelukela. “Halunze lutalimana ni butata musupelize ciseho ni tundamo. Lifasi lika bona zibo yamina yakuituta ni kutahisa zibo yeipitezi. Zibo yemufumani kiya butokwa mi ikafetuha musumo wabukamuso bwamina,” nabulezi.


2023-10-02  Pricilla Mukokobi

Share on social media