New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bosusu baikutwa kubeelwa kwatuko

Bosusu baikutwa kubeelwa kwatuko

2023-10-09  Taimi Haihambo

Bosusu baikutwa kubeelwa kwatuko

ONGWEDIVA – Buñata bwa batu babana ni buanga bwa kusa utwela fakaufi baikutwa kukungulelwa kwatuko nikukendiwa kabaka la mayemo abona. Mwa manzwi ahae Lina Mweyakulya, ili membala wakatengo kakabona zabosusu mwanaha Namibia, batu babatibani mazebe baikutwa kukungulelwa kwatuko bakeñisa batu babañata mwaliofesi habasika fiwa lituto kamo bakona kuambolela ni babatibani mazebe kakusebelisa lisupo.Taba yeo icwalo niha kubonahala kuli sikiliti sa Oshana sina ni batu babalikana myanda iketalizoho baba tibani mazebe.

Mweyakulya nafile mutala walibaka zamakete, mi naize batu babana ni buanga bwa kusa utwela fakaufi habapotela lipatela, bayo ipumana bafiwa milyani isili bakeñisa kuli baoki ni liñaka haba utwisisi zebalika kuba bulelela. 

Naize babatibani mazebe haba beiwa mulatu wabubangoki bakona kuina nako yetelele mwasitokisi bakeñisa butata bwa kuambola. “Haiba khuta haina mutoloki walisupo, yanyaziwa uka siala mwasitokisi nako yetelele kufitela babeleki ba kwakhuta habafumana mutoloki kuto tusa kueza musebezi,” nekubulezi
Mweyakulya.

Nabulela kwamukopano walikolo la kulikanelela kwabaana ni basali mwa Ongwediva teñi buñata neba kubukani kuyo ambola za zibo yababa tibani mazebe. Festus Hangula walilimo ze 27 yana ni butata bwa kusa utwela fakaufi naize ukona kueza lika zeñata kono batu haba utwa mayemo ahae haba muamuheli.

Naize kalibaka leo batimiwa misebezi kakuli lipuzo zakubata misebezi kiza kuambola kamulomo mi zeñwi kiza kuñola kono hañata haba utwisisi lipuzo. Fokuñwi balizezwa kimakampani kone bakupile musebezi kono bapalelwa kuutwa zebulelwa fa foni. “Lukupa mubuso kukala kuluta batu kaufela kuambola kalisupo,” nekubulezi Hangula.


2023-10-09  Taimi Haihambo

Share on social media