New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Buinosi, kuhaniwa kona zetisa hahulu kuiponda

Buinosi, kuhaniwa kona zetisa hahulu kuiponda

2022-09-19  Paheja Siririka

Buinosi, kuhaniwa kona zetisa hahulu kuiponda

Patisiso yene ezizwe kilikolo la makete ibonisa kuli kuiponda mwanaha Namibia kutiswa hahulu kibuinosi, kulatelelwa kikuhaniwa, kulatehelwa sepo, butata mwamabasi, kuikutwa kusaba nituso nikubata kuli babañwi balemuhe butuku bobali kubona. Lipatisiso zacwale libonisa kuli batu babalikana 779 nebaipondile mwahala Sope 2021 ni Sikulu 2022. Hala nombolo yeo babalikana 643 neli baana, mi babalikana 106 neli basali. Mwanako yeswana, mitangana babalikana 18 ni basizana babalikana 12 neba ipulaile. Lipatisiso zeswana zalikiliti libonisa kuli sikiliti sa Omusati nesi boni nombolo yetuna yelikana 120 yabane baipondile, silatelezwi kiOhangwena ni lipiho ze 114. Sikiliti sa Khomas neli sa bulalu ni lipiho zelikana 92, mi sikiliti sa Oshikoto nesibile sa bune ni lipiho ze 75.

 “Patisiso ibonisa kuli zetisa hahulu kuiponda kilikahauno zamabato ni manyalo, lilatelezwi kibutata mwamabasi, butata bwamasheleñi, mafu abalatiwa, ni kunyandiswa kibakubona,” nekutolokile mubakweli kulikwambuyu wamakete Esther Utjiua Muinjangue. Naize lipiho zanaha zabilaeza, mi kutoloka kuli kutokwahala tatululo sakata. Litaba zakuiponda liekezehile mwanaha Namibia, mane fokuñwi kilitumelelano zababali mwasilikani.  “Kilitaba zebilaeza mwanaha Namibia, halulatehelwa kibatu. Kikafo naha iswanela kuluta sicaba mwakulwaniseza litaba zeo,” nekubulezi Muinjangue.


2022-09-19  Paheja Siririka

Share on social media