New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Gumwe a si, yatano ya ehamekwa moshiponga shohauto

Gumwe a si, yatano ya ehamekwa moshiponga shohauto

2023-02-23  Victoria Kaapanda

Gumwe a si, yatano ya ehamekwa moshiponga shohauto

Omukulupe gomimvo 71 okwa si, omanga aantu yatano taya mono uuhaku sho ya ehamekwa moshiponga shohauto.

Omupevikuluntu gwopolisi moshitopolwa shaHangwena Zacharia Amakali okwa ti oshiningwanima shoka osha holoka moshanga shomutenya Etiyali popepi noMulti –Purpose Youth Centre mEenhana.

Otaku hokololwa kutya omuhingi gwohauto yo4x4 Toyota, ngoka a hulithile poshiponga, okwa li a nyengwa okupangela ohauto, e tayi tanauka ko lumwe noku eta oshiponga shoka.

Aantu ye li yatatu okwa li ya mono iiponga unene omanga yaali ya mono iiponga yi li iishona.

Ayehe okwa li ya falwa koshipangelo shEenhana ya ka mona uuhaku hoka natango kwali kwa falwa olutu lwanakusa.

Nakusa okwa tseyika nedhina Hamukoto Shikemeni a yambukile momukunda Omupindi. 

Omakonakono gopolisi otaga tsikile.

Opolisi oya kumagidha oshigwana shi hinge nuukeka opo ku yandwe iiponga yombaadhilila.

“Okuhingilila okwa nika oshiponga, noomwenyo dhAanamibia oyendji ohadhi faalelwa momukalo ngoka,” tayi ti ngaaka.

Tayi kumagidha aahingi yiihauto ya hinge nethimbo, oshoka okuhungilila itaku ti okuthika.

“Omandhidhiliko goomondjila naga simanekwe opo ku yandwe iiponga. Hingeni nawa,” ta kumagidha ngaaka.

Opolisi oya popi kutya ngeno okwa li ohauto ndjoka tayi hingwa kashona, ngeno oya vula okukankama, sho osho shoka omuhingi a nyengwa oku yi pangela.

Ya gwedha po kutya aahingi naya kale aluhe taya tala oomwenyo dhaantu ya humbata.

“Otwa kala nokukumagidha oshigwana nkene shi na okuhinga, okuyanda iiponga yombaadhilila oshowo omaso, ihe aahingi itaya landula omilandu dha tulwa po,’’ tayi popi ngaaka.

Tayi ti, mopate omwa tulwa omandhindhiliko ga yooloka okukondolola okuhinga kwaahingi oshowo okushunitha pevi okuhinga uuna taya hingilile, ihe itaye ga simaneke.

Opolisi oya indile natango aahingi ya hulithe po okuhinga omanga ye li kohi yiikolitha.

“Iiponga oyindji oya holoka omanga aahingi ye li kohi yiikolitha. 

Omalovu oshiponga, onkene aahingi aluhe naya kale taya indile omakwatho ya thindikilwe kaahingi ye na omikanda uuna ya mono kutya oya nwa ya pitilila,’’ ta kumagidha ngaaka.

vkaapanda@nepc.com.na 


2023-02-23  Victoria Kaapanda

Share on social media