New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kubetakana, mingalato kuokama konkisezo ya bayemeli ba Katima

Kubetakana, mingalato kuokama konkisezo ya bayemeli ba Katima

2023-12-04  Aron Mushaukwa

Kubetakana, mingalato kuokama konkisezo ya bayemeli ba Katima

KATIMA MULILO – Kukonkisezwa kwa bayemeli batolopo ya Katima Mulilo Labutanu nekutezi mipingo ni kubetakana, ili taba ye sinula kuli bayemeli haba hoheli hamoho mwalineku leli swana. Mingalato nekalile kanako yakuketa muetapili wabayemeli (meya). Muyemeli wakopano ya NDP Simasiku Mukendwa kiha keta yene ili meya Lister Shamalaza, mi muyemeli wakopano ya IPC Charles Musialike anyatela keto yeo. 

Neli kanako yeo hakubonahala fokusweu kuli Shamalaza ili membala wakopano ya Swapo ni limembala zeñwi za kopano yeswana haba hoheli hamoho. Shamalaza nainzi lineku leliswana ni Mukendwa ni Musialike. Kwalineku leliñwi neku inzi limemba za Swapo babalalu ili Namangolwa Mapenzi, Chizabulyo Simanga ni John Ntemwa, hamohocwalo ni membala wa PDM Lascan Sikosi. Lineku leo kihabaketa nikunyatela Ntemwa kuli abe meya.

Kuketiwa kwa bayemeli bababeli kwatisa kuli kueziwe liketisa zalikunutu kakulatela mwa pokisi. Ntemwa kiha teula Shamalaza mi akonkisezwa kuba meya yomunca ki muatuli wakhuta yenyinyani Davy Kambinda. Sikosi aketiwa kuba mubakweli wahae kusina twaniso. Kono zeo neli makalelo feela amingalato, mi mipingo yazwelapili kanako yakuketa limembala za kamaiso. Musialike, Simanga ni Mapenzi ba konkisezwa kasamulaho aliketisa zeñwi zakulatela mwapokisi teñi Mukendwa na teuzwi.

Kasamulaho meya Ntemwa abiza mukopano kuli kuketiwe muinasipula wakamaiso, lika za ikopela Simanga haketa Mapezi mi Musialike ahana kunyatela keto yeo. Bulalu bwabona kibona feela babana ni maata akuketa muinasipula sina habali bona feela babakona Kubota kakuya kamulao. Ntemwa ababizeza fande kuli bayo ikambota kono kwapala.

Nebalikile katata kuli bakone kufumana nzila yakuli Musialike anyatele keto yabona kono kwapala. “Lusinya feela nako. Bao bababeli habakoni kuniketa, nina hanina kunyatela keto yabona. Mukopano wo uisiwe feela kwapili,” Musialike nakile abulela. Amano lemuha kuli nebanze babata sikuka sakupotoloha mulao kuli bakone kumuswasa nikumuhapeleza kunyatela keto. Musialike ananuha mwa mukopano hamoho cwalo ni Mukendwa nikuikela. Ili taba yene tisize kuli mukopano usike wazwelapili.

Ntemwa kiha kwala mukopano mi asepisa kuli baka zwelapili kukandekisana ni Musialike kuli bafumane muinasipula wakatengo kakamaiso. Mwamanzwi ahae amano ketiwa kuba meya watolopo ya Katima Mulilo, Ntemwa naize uka sebeza katata kutahisa zwelopili mwa tolopo. Hala zeñwi naize mikwakwa yecwale ka Sam Nujoma ni Hage Geingob ikaliululwa, hamoho cwalo nikufeleleza kuyaha mukwakwa wa Lifasi.


2023-12-04  Aron Mushaukwa

Share on social media