New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Litaba zabubangoki mwahala baana ni basali halina tatululo mwa Zambezi: Mukoya

Litaba zabubangoki mwahala baana ni basali halina tatululo mwa Zambezi: Mukoya

2024-01-22  Correspondent

Litaba zabubangoki mwahala baana ni basali halina tatululo mwa Zambezi: Mukoya

KATIMA MULILO – Muzekisi wamubuso mwasikiliti sa Zambezi Bruna Mukoya ubulela kuli buñata bwa litaba zabubangoki mwamabasi litokwa tatululo kabunako. Hana bulela kwamukopano wasicaba hala ngambolo ya kusomana, bubangoki mwa mabasi ni kulwanisa basali mwa Katima Mulilo Lamubulo, nahatelezi kuli litaba zeñwi halisika fumana hande likatulo bakeñisa kutokwa bupaki sakata ni lipatisiso sakata, ili kalulo yetisa kuli lisike zazekiwa hande mwa khuta.

“Haluna miyaho yakusabela hala liezwa mwalitaba zecwalo, kuli babukelezwe,” Mukoya nabulezi. Hanafa lipiho za sipokola, mubatisisi wasipokola Harris Mwangu napatuluzi kuli litaba zelikana 700 zabubangoki mwahala baana ni basali, zeñwi zekuta kwasilimo sa 2022, halisika tatululwa kale mwasikiliti sa Zambezi. Buñata bwa lipiho zebafumana mapokola limwahala linyazi, kapa babanyalani ili baana ni basali, mi hañata bucwala bwa fumaneha mwalitaba zeo.

“Manwelo aluna abucwala akwala busihu, hañata kukala kakusasana kuisa kakusasana lizazi leli tatama. Taba yeo ibapala kalulotuna mwasebeliso maswe ya bucwala ni bubangoki mwamabasi,” nekubulezi Mwangu. Litaba zeñwi zetisa lipiho za bubangoki mwahala baana ni basali kikutokwa pabalelo yabanana ni sebeliso maswe ya lino zekola. Zeo halili cwalo Likolo la kulikanelela kwa baana ni basali neli ize lipiho yakusa babalela bana ni kuyumba bana lisweli kuekezeha mwasikiliti, mi lipiho liketalizoho zakuyumba bana neli bihilwe mwa Katima Mulilo inosi mwasilimo sa 2023. - Nampa

 

 

 

 


2024-01-22  Correspondent

Share on social media