New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Malonda mwa Oshakati watimela amano lumiwa kilinja

Malonda mwa Oshakati watimela amano lumiwa kilinja

2023-10-02  Correspondent

Malonda mwa Oshakati watimela amano lumiwa kilinja

Oshakati - Malonda walilimo zemashumi amane kazene ubihiwa kuli nalumilwe kilinja liketalizoho hanali mwanzila kuliba kwandu Lasunda, natimezi kwasipatela sa mubuso sa Oshakati, mwana ilo lobazwa. Yabona zasicaba mwasikiliti sa Oshana Thomas Aiyambo nanitifalize lifu la Ruben Abraham Lasunda manzibuana. 

Naize Abraham yana beleka kwa kampani yamalonda ya Rubicon, nalumilwe kilinja zeketalizoho zamufuta wa Rottweilers, zene luilwe ki musali walipisinis yazwelela mwanaha China walilimo zemashumi amane kazene, ili yaluile pisinisi ya Panama Tiles mwa Oshakati.

“Kukulubelwa kuli linja neli zwezi falisuba zaya kwande nikuyo luma nyandi, yane ali mwanzila kuzwa kwamusebezi kanako ya 06h00. Nyandi nafumanwi mapunu liapalo zahae lipazauzwi,” nabulezi. Aiyambo nabulezi hape kuli muña linja uka beiwa mulatu. 

Kuzwa kwa kezo yeo muuna yomuñwi nataselizwe kilinja zeswana hane ayozwa kwamusebezi kono nakonile kubanduka.  Linja zeo neli bulaiwe nekubulezi mubakweli kumuzamaisi wasipokola mwasikiliti sa Oshana Theophilus Kamati. Naize taba yabubulai nekwalulezwi muña linja mi lipatisiso zasipokola lizwelapili.


2023-10-02  Correspondent

Share on social media