New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mandu amanca mwa Windoko

Mandu amanca mwa Windoko

2022-03-07  Maihapa Ndjavera

Mandu amanca mwa Windoko

Windoko ika amuhela hape mandu aka yahiwa kwasibaka sa Avis. Komponi yenca ikabizwa Avis Smart Village. 

Kampani ya IPBF kona yekatahisa mandu awo alikana 206 aikemezi, mandu alikana 195 akataleha mwatolopo, hamoho cwalo nisibaka samuyaho wamakopanelo, ni sipatela, hamohocwalo ni sibaka sa makopanelo alintolo. Muetapili wapurojekiti Martha Kakonda naize kanako yakukwalulela purojekiti kuli ikale, kuli purojekiti ikayahiwa mwalikalulo zetalu mwalilimo zelishumi zetaha. “Avis Smart Village isweli kulekisa maino mwakalulo yapili yamandu a38 aikemezi. Kalulo yapili inga 23 pesenti yamulelo kaufela.

Kalulo yapili kuse kulekisizwe maino alobapeli ane abeizwi kwatuko, nihakuna nibutata bwa kutokwa masheleñi, kungelela cwalo ni butata bone butisizwe kiCovid-19, bone butisize kuli teko yamandu ikute fafasi,” nabulezi. Kakonda naize mandu aikemezi akaleka mwahala N$1.7 milion kusa mwa N$4 million, kwamaino alikana 570 kuisa 1200 mita hapimiwa. Mubakweli waliluko la tekisano Verna Sinimbo naize nihakuna ni Covid-19 mwanaha Namibia kwatabisa kutabela zwelopili yecwalo, yekatisa zende kwapili. “Nina ni sepo yakuli zwelopili ye ikatisa tekisano sakata kuyelela ni mulelo waluna wakutahisa pisinisi yende, hala kubabaza ni tekisano zekatisa zende mwanaha,” nekubulezi Sinimbo. 

Likwambuyu nabulezi hape kuli butata bwasicaba bobutisize kutokwa misebezi ni zeñwi likona kufeliswa kazwelopili yeswana sina yeo. Nabulezi hape kuli zwelopili ikafa misezi kubabalikana 3 500, mwalikwata zeshelana, batahisi bamiyaho, ni bayahi, kacwalo kuka kona hulisa mayemo asifumu hahulu. Sinimbo na itumezi kwa bayahi bamandu banze baeza hande, mi baezize hande hahulu kuli mane sebabata kuyaha mwanako yekuswani. Ulumela kuli taba yeo ibonisa kuli takazo yakuleka mubu kuyaha mandu inze ihula. Mi naize taba yeo ikatusa muuso mwataba yakulwanisa kutokwa misebezi, mi ikasusueza bayahi bane balatehezwi sepo bakeñisa Covid-19.


2022-03-07  Maihapa Ndjavera

Share on social media