New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Maticele ba sayansi bafumana lituto

Maticele ba sayansi bafumana lituto

2024-03-11  Aron Mushaukwa

Maticele ba sayansi bafumana lituto

KATIMA MULILO – Kushenga zibo ya maticele, liluko la tuto mwasikiliti sa Zambezi neli ongaongile mukopano wakuikabela zibo wamaticele bamashumi alobapeli, babaluta kwalikolo zalitopa zepahami mwasikiliti sa Zambezi. 

Lituto zene talimezwi ki Chemistry, Physics, Biology, ni Lipalo za mayemo a AS. Lituto neli sulezwi masheleñi kikampani ya Risk Based Solutions (RBS) kaswalisano ni sikolo sa NUST kamasheleñi alikana N$150 000. Kimukopano wabubeli oswana wakuongwaongwa kikampani ya RBS, kasamulaho amukopano wamaticele basayansi wasinyehelo yelikana N$80 000, one uezahalile ñohola.

Hana bulela kanako yakukwalula mukopano Lamubulo mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu naize swalisano mwahala likampani zepeli yaitumelwa, mi ikabapala kalulotuna mwakumbwefaza mayemo akuluta ni kuituta mwasikiliti.

 “Swalisano mwahala RBS ni NUST kiyende luli. Kusupeza kuli sikolo sa luna sa lituto zepahami (NUST) sibilaelela sikiliti sa luna mi silumela kuli lukona kueza hande,” nekubulezi Sampofu.

Nakupile balipisinisi mwasikiliti sa Zambezi ni naha kabupala kutusa mobakona, sina sikiliti hasina ni tokwahalo ya lisebeliso za mwalabalatoli, mokubulukwa libuka, ni libuka zakubala hala zeñwi. “RBS isupelize mutala omunde. Kufita kuikola feela miselo ya kampani yabona nikuitulela banyaza mayemo akusiyala asikiliti, bazwelapili kusupeza mutala kunga tuto kuba yabutokwa. 

Kacwalo, seli kuluna kuli lukopise nikutisa cinceho,” nekubulezi Sampofu.

Mwamanzwi ahae muetapili wakampani ya RBS Sindila Mwiya naize neba iketezi kutusa kakuli banga tuto kuba nto yabutokwa. “Tuto ikwa pilu ya ze lueza kaufela, kakuli kusina tuto nelusike lwaba nilika zelusweli kanako yacwale. 

Nelusike lwaba ni kabelo mwalitaba za sifumu, kutahisa sicaba, kutahisa mabasi, nikutahisa lipinisi ze eza hande,” nabulezi. Muzamaisi watuto mwasikiliti sa Zambezi Josty Kawana naize sikiliti nesi ikutwa kuwabelwa kufumana lituto zeo.

Nakupile maticele bane bali kwa mukopano “kulukuluha ni kubuza lipuzo mobasa utwisisi. Hakuna momuka tusezwa haiba hamubonisi kuli mutokwa tuso.” Muzamaisi wakatengo kasikiliti sa Zambezi Regina Ndopu-Lubinda nahatile mwamanzwi a Kawana, mi naekelize kuli lituto zañohola litisize miselo kakuli nekubile nicinceho mwalinepo za NSSCO ni NSSCAS mwalituto za sayansi. 

“Lwataba hala maticele bane baezize hande,” nabulezi. Mukopano nofelile Labutanu.


2024-03-11  Aron Mushaukwa

Share on social media