New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Musali ya itwezi umangana ni kwena kupulusa mwanana

Musali ya itwezi umangana ni kwena kupulusa mwanana

2023-04-17  John Muyamba

Musali ya itwezi umangana ni kwena kupulusa mwanana

RUNDU – Musali ya itwezi nabile ni bundume kupulusa mwana ‘hae walilimo zene mwa mitahali ya kwena, kwa nuka ya Kavango, kwa munzi wa Divava, mwa silalanda sa Mukwe Labulalu viki yefelile. Muzamaisi wasipokola swalelele mwasikiliti sa Kavango ya Upa Eino Nambahu nanitifalize kezo yeo, mi naize Pauline Ruhepo Kawina walilimo ze 28 ni mwana ‘hae Thighayo Muyevu, nebaile kwakuka mezi kwena haiswala mwana ‘hae. 

“Mahe nasika hupula habeli kono natulezi mwamezi ni kulwana ni sihahabe,” nabulezi. Bubeli neba holofezi hahulu mwakulwana ni kwena mi nebaizo lobazwa kwasipatela sa Andara, kone bailo fumana likalafo.”Lipiho zeñata halinze libihiwa sihulu mwalibaka zecwale ka Shikoro, Ndiyona, Rundjarara ni Divundu, ni eleza sicaba babapila kwamukulela wanuka kutokomela habaya kwanuka. Lihahabe ze zabulaya, mi halibonahali mwa mezi,” neku elelize Nambahu.

Cwanuñu musizana walilimo zelishumi kazepeli natimezi kasamulaho akuswaliwa ki kwena hane ali kwakuka mezi kwanuka ya Kavango, kwa munzi wa Shikoro mwa sikiliti sa Kavango ya Upa. Nekubihilwe kuli yana fita nalikile kupulusa musizana kamukolo. Kwena nemusiile kono nese kulyehile mi siezwa nase atimezi.


2023-04-17  John Muyamba

Share on social media