New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshana ibiha likezo zakubitelela ze 110 unumwaha 

Oshana ibiha likezo zakubitelela ze 110 unumwaha 

2023-12-04  Nuusita Ashipala

Oshana ibiha likezo zakubitelela ze 110 unumwaha 

OSHEKASHEKA – Mapokola mwasikiliti sa Oshana babihile lipiho ze 110 zakubitelela kutisa cwale unumwaha, teñi ba 46 kibanana, 62 kibasali ni baana bababeli. Kuekeza falipiho zakubitelela, sikiliti sibihile lipiho zemashumi aketalizoho zakuiponda, ba mashumi amane ka alimuñwi neli baana. Zeo neli patuluzwi kanako yakutateka mungendenge wamazazi a 16 akulwanisa bubangoki mwahala baana ni basali kwa munzi wa Oshekasheka.

Muetapili wasipokola mwasikiliti, Naftal Lungameni Sakaria naize likezo zabubangoki mwahala baana ni basali liekelize kuzwa silimo sa 2021. Mwasitatimende sana balezwi kimubakweli wahae Martha Kampolo, Sakaria naize mandu amabasi aswanela kuikutwa kusilelezwa azwelapili kuba kozi, kutokwa sikalini, nikusabisa limembala za sicaba babasa ikoneli. Naekelize kuli zeo nihalili cwalo basali babonahala kuli sebanga muhato nikubiha likezo zabubangoki.

“Mungendenge wo uyema kuba musumo wasepo ni pizo yakusebeza hamoho kulwanisa butata bo mwasicaba saluna, sihulu mwasikiliti saluna,” nabulezi. Sakaria naize bubangoki bwa kutaseza basali ni banana, kitaba yetumile hahulu yelwanisa liswanelo zabatu mwanaha kaufela. “Bubangoki mwahala baana ni basali bulwanisa taba yakulikanelela kwa baana ni basali, nikubona kuli milelo ya liswanelo za sicaba, sifumu, buiketo ni silelezo litalelezwe, kakuli ifofaza maikuto ababapunyuha mwalikezo zecwalo kuzwelapili kuba nikabelo mwalitaba zakutisa zwelopili,” naekelize.

Hala litaba za kulindaula babañwi, bubangoki mwahala baana ni basali ni likezo zeñwi zakufofaza maikuto abatu, naize babeleki bamulao babapala kalulo yetuna nikufita, kusileleza ni kulwanisa bubangoki. “Halu alabela kwalitaba zabubangoki, luswanela kusupeza lizwalo nikutusa babapunyuha. Kutahisa buiketo sakata nikubona kuli kutusiwa kubabapunyihile kungiwa kuba taba yabutokwa,” nahatelezi. 

Zeo nihalili cwalo naize mapokola batalimana ni lisitataliso, zetisa tiyeho, ili kuekeza kwa butata babapunyuha batalimana ni bona, kakuli habafumani tuso yeswanela kwamabaso ni sicaba kabupala. Zeo ni halili teñi batu basa elezwa kuzwelapili kubiha litaba zabubangoki mwahala baana ni basali habalibona. “Hamubulela, batu bakona kufumana tuso yebatokwa. Kikwabutokwa kuli lubisa bunolo linzila zakuli litaba zeo libihiwe, nikuli tuso ni likelezo zafumaneha ni kuzibiwa kabunolo,” nabulezi.


2023-12-04  Nuusita Ashipala

Share on social media