New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / “Otatu sile ondjala mootenda”

“Otatu sile ondjala mootenda”

2023-03-01  Victoria Kaapanda

“Otatu sile ondjala mootenda”

Aantu mboka ya tembudhilwa kootenda kEhenye mOshakati sho omagumbo gawo ga yelulwa kefundja, oya ti otaya sile mo ondjala mootenda.

Aantu mbaka otaya ti oye na uutile wokushuna komagumbo oshoka ethimbo lyomuloka inali pwa ko, yo kaye shi shoka shi li komeho.

Taya nyenyeta kutya nonando omeya oga pwina mo momagumbo gawo, oya tegelela elombwelo okuza kelelo lyondoolopa kutya naya shune komagumbo.

Sho Kundana a li a yi moonkundathana nayo, oyendji oya gandja omanyenyeto gawo kutya shoka taya longelwa kepagelo inaye shi panda, nonando petameko okwa li taya ulike ya fa ye na nayo nani hasho.

Paderia Amunyela a yambukile molukanda Oshoopala mOshakati okwa ti, oyendji ye li kootenda okwa li haya hupile mokulanditha, oshoka kaye na iilonga yolela.

“Omalovu oga indikwa mo mootenda, nena otatu kutha peni iiyemo yokuhupitha aanona yetu? Oyendji ye li mootenda muka okwa li haya hupile mokulanditha ootombo oshowo iikwawo yokoongoma nomalovu galwe,” ta nyenyeta ngaaka. Ta ti, oya kala nokuuva oshowo okulesha miikundaneki kutya epangelo otali gandja oomilliona dhontumba okuyambidhidha iihakanwa yefundja ihe sigo onena inaya mona po sha.

Amunyela okwa ti, nkene ya yile kootenda oya yambidhidhwa ashike lumwe. 

“Oshikando oshitiyali sho Old mutual a Ii a gandja omayambidhidho, yamwepo ashike kwa li ya pewa iikulya, nonando okwa li ya lombwelwa kutya iikulya mbyoka oya li ya gwana aantu ayehe.”

Maria Nakale ngoka naye eli kootenda kEhenye okwa ti,  sho kwa li ya pula
omauyelele kaanambelewa melelo lyondoolopa lyaShakati kutya oyuuvite iimaliwa ya gandjwa, ihe inaya yambindhindhwa, anuwa okwali ayamukulwa kutya iimaliwa mbyoka otayi kwathele ashike oshitopolwa shaHangwena. ‘

’Natse iifo ohatu yi lesha, ohatu pulakene ooradio, ihe inatu lesha iimaliwa mbyoka tayi ka kwathela ashike oshitopolwa shaHangwena, ihe okwa tiwa iihakanwa yefundja miitopolwa yokonooli,” ta nyenyeta ngaaka. Omulumentu gumwe ngoka inaa popya edhina lye okwa ti, epangelo tango okwa li tali ya yambidhidha nawa, ihe paife kali na we nayo.

“Out li mokati kiihwa oshowo pooha dhoondombe dhomeya. Kehe ethimbo otatu dhipaga omayoka, tse otatu lala tatu lika koomwe,” ta nyenyeta ngaaka. 

Ta ti, kehe ethimbo oyu uvite omayambidhidho taga gandjwa okukwathela iihakanwa yefundja ihe iinima itayi thiki ko kuye, ohayi hulile peni? Omupopiliko gwelelo lyondoolopa yaShakati Katarina Kamari okwa ti, iikulya mbyoka ya li ya gandjwa kOld mutual oya gandjwa ayihe.

“Aantu ashike ye li yane ya li yu hupa ko oshoka Old mutual kakwa li a mona omwaalu gu li mondjila,” ta ti ngaaka. 

Ta ti, iikulya ayihe mbyoka ya li ya gandjwa kehangano ndyoka oya topolwa po. Iiwike iyali ya piti uuministeli womauyelele owa pititha kutya epangelo otali ka yambidhidha uukomitiye tau ungaunga nefundja monooli okuyambidhidha iihakanwa yefundja noomilliona N$72.

vkaapanda@nepc.com.na


2023-03-01  Victoria Kaapanda

Share on social media