New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sampofu ufa mamela hala kubata kupuma sikiliti

Sampofu ufa mamela hala kubata kupuma sikiliti

2023-10-09  Correspondent

Sampofu ufa mamela hala kubata kupuma sikiliti

Annette Mabuku

KATIMA MULILO – Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu ulumbile bayahi basikiliti sa Zambezi kaku eza hande mwalitaba zakulwanisa ketululo yamushobo, kono ufile mamela hala maikuto akubata kupuma sikiliti. Sampofu naize ketululo ya mushobo kibutuku bobukona kusinya kutwano mwasikiliti, mi nanyazize babana ni maikuto akubata kupuma sikiliti sa Zambezi kwanaha Namibia. Hana bulela kwamukiti wa Lusata Lasunda viki yefelile mubusisi nahatelezi kuli sikiliti sa Zambezi sika siala kuba kalulo yanaha Namibia kuya kuile.

“Mubata kupuma Zambezi nikuisa kai? Halulati kubona zene ezahezi la 02 Muyana 1999 inge likutela,” nekubulezi mubusisi. Sampofu naize sikiliti sizibahala kakuba sizuma sa lico, kacwalo bayahi bateñi baswanela kulima mubu nikufepa sikiliti, mane ni naha kabupala. “Sikiliti se sizibahala kakuba sizuma sa lico, mubu wo ushimbile lule lwa masheleñi, hakuna yaswanela kushwa tala mwasikiliti se,” nahatelezi. Likwambuyu wa sikwama ni liofesi za sicaba Iipumbu Shiimi kwakezahalo yeswana nakupile ponahalo yalitaba zanjimo mwasikiliti kufepa naha.

Shiimi naize sihulu taba yabupoti ni sizo kizeñwi zabutokwa zekona kutisa zwelopili mwasikiliti. Naize Zambezi ina ni lifolofolo zanaheñi zeñata zeo sicaba siswanela kutuswa kazona kakusebelisa libakanyana zapabalelo yalifolofolo. Nakupile hape sicaba kusebeza hamoho ni mubuso ni likhuta za sizo kuzwisezapata sikiliti. Litunga George Simasiku Mamili VII wakhuta ya Mafwe nalumbile mubuso hala mapurojekiti abonahalile mwasikiliti mi nakupile kuzwelapili ni litaba za njmo ni kuyandulula misika.

Nalumbile hape mubuso hala kukwalulwa kwamuseto wa Katima kalihola ze 24, ili kalulo yene kalile mwakweli ya Muyana unumwahala, kono nakupile mapokola banaha Namibia ni Zambia kubeleka hamoho kulwanisa bubangoki kungelela cwalo ni busholi bwa likomu. Mukiti wa Lusata utabela sizo sa Mafwe ni libata zende ze ezahezi hala kuhulisa lipisinisi nikumbweshafaza mipilelo yabatu. Undiwanyangela kuzwelela maneku kaufela bakubukananga mwaviki yapili mwakweli ya Yenda silimo ni silimo kutabela mukiti wa Lusata.


2023-10-09  Correspondent

Share on social media