New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sikolo sa St Boniface sieza hande

Sikolo sa St Boniface sieza hande

2021-02-08  Aletta Shikololo

Sikolo sa St Boniface sieza hande

Aletta Shikololo

St Boniface ili sikolo sesi fumaneha mwa Kavango ya Upa sizwelapili kueza hande, mi sikolo hape nesi ezize hande hahulu mwalinepo zelikanelezi ni zepahami za naha Namibia. 

Baituti balobañwi kuzwelela kwasikolo nebafumanehile kubapili balishumi mwalituto zelikanelezi, mi babalalu nebafumanehile kubapili balishumi mwalituto zepahami. 

Likwambuyu wa Tuto Anna Nghipondoka nazibahalize linepo za basipota sa 12 viki yefelile. Sikolo sa St Boniface sizibahala kabaituti basona baba eza hande hahulu, mi mwalilimo zefelile sitahisize baba ezize hande hahulu.

“Kunutu hala tulo yaluna ki likute. Buñata bwa baituti baluna kwasikolo bana ni likute, mi halu lili batu kulutaluseza kuli lueza cwañi lika. Likute ni kusebeza katata lilu tisize famayemo aluli kuona,” nekubulezi Innocentia Neramba, yana bile yomuñwi mwasikwata sapili sa babalishumi mwasitopa sa 12 mwalituto zelikanelezi. 

Muituti yana sazwi kwasikolo sa St Boniface mwahala bapili balishumi nazwelela kwasikolo sesi fumaneha mwa Windoko sa Jacob Marenga, ili Simon Fransisco. 

Mwalituto zepahami hala likolo za kwamukunda sikolo sa St Boniface nesi latelezwi ki sikolo sa St Paul, mi sikolo sesi fumaneha mwasikiliti sa Omusati sa Canisianum Roman Catholic nesibile sa bulalu. 
Kwalikolo za muuso sikolo sa Rukonga nesilatelezwi ki sikolo sa Otjiwarongo nisa Grootfontein.


2021-02-08  Aletta Shikololo

Tags: Silozi
Share on social media