New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Situpu sa yana bulailwe ki kwena sa fumaneha

Situpu sa yana bulailwe ki kwena sa fumaneha

2024-03-11  John Muyamba

Situpu sa yana bulailwe ki kwena sa fumaneha

KATWITWI – Situpu sa kalibe walilimo zelishumi kazelobañwi Johanna Mukwangu, yana swelwi nikuhohelwa kikwena mwabutungi bwa nuka ya Kavango, kwamunzi wa Tuguva kikwena viki yefelile Lasabata, nesi fumanehile Lamubulo. Kasamulaho amuseco situpu nesi fumanwi kutondahala lilama zeñwi, kwena yona nesikabonwa hape. “Museco wakubata kwena uka zwelapili kuli ibulaiwe kakuli ikataza sicaba,” nekubulezi mutatubi wasipokola Raimbert Muronga.

Naekelize kuli museco no ezizwe kimapokola ni babeleki balikolo la silalanda. 

“Bahabo nyandi neba lemusizwe, mi nebatile ni limembala za sicaba kuto ziba situpu,” Muronga nabulezi. Naize kezo ne ezahezi Lasabata kanako ya 17h00 mwanuka ya Kavango, teñi Mukwangu nibasali babañwi bababeli nebaile kwakushuta. Kukulubelwa kuli babalalu nebasilile nukana kakutapa kuya fasioli kuyo shuta. 

Habakuta nyandi ukulubelwa kuli naswelwi kikwena, yene muhohezi mwanuka mi nasikabonwa hape.


2024-03-11  John Muyamba

Share on social media