New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sored' Ko //Kawwa !Noa

Sored' Ko //Kawwa !Noa

2006-07-25  Staff Report 2

Sored' Ko //Kawwa !Noa
"MARIENTAL Southern Electricity Distribution Company'sa (SORED) !am-/haos ge //kawa-/gui ko mai-#uihe ne !nans di Mu-#a-ao /hus ko /gaiba ra ma #guisiba (quorum) /guis xa !nasa !nade ho //oas khao-!ga. //Nati i #nus !na i ge nira mi-/guihe haga /gawi maisagu SORED'sa ni #gae-#guiga. New Erab /kab ko ro Donderdaxtse !hoa soab !nab ge SORED's di tegniese komitees di ai-#nu-aob, Salmaan Jacobsa ko //gara-!gao keisa #habasa #nus ge #oako //ka /uhesa /oasases #gae-#gui ra /husa ge a /hao //oas khao-!ga. Nau-!nasab ge Jacobsa ko mi //ib di komitees nesi //ka i a's kose !haese /haos !aroma #humisen hasa , I's SORED'sa sisenxasib /ka tsoa-tsoa aso ra /oro //kagu !na. //Ib gera mi Dana Sisen-#ui ra Maisab tsi !nona dana #gae-#gui-aogu, #harogus !harib, marin //hogu ÃÆ'Æ'ÀÃ...ÃÆ''šÃ‚ tsi tegniese !ab digu aibe nira oahesa, igu tsoa-tsoas !na sisen-!harode sisen-#ui #Harogus di /Awe-//guib !na #nui-#uihe ha khemi. Jacobs gera mi Mines and Energy Ministeris !gasase dao-//gau hasa SORED's keise !hae //aeb !na nira sisen tsoa-tsoa !keisa ti. //Ib gera mi, nes kose i #an-#ansa Audituers firmas, BD Spencer andn Associates t'mi #ansa sa //gau maihe hasa I's khoena oas /ka hui-!na. Jacobs ta mis !oa i ge ne /asa !nan-/geiba /gora-#uis di !nansa !a-!nabe #gae-#guidi Karas tysi Hardap /karib !na hadi tsi Omaheke /karib di /nidi xa mari-huiba ni mahe.//Ib gera mi hoa !A-!nabe #gae-#guidi //gui-aisa /gui percent-e /gui kilowatt ai /gui irri !na masa ti. !Aubasenhe ras ge ne /asa !nans di ma-#uib //nati i mari huib /ka nira tanihe //ka !keisa, !gau ra !ab di mari-i nau !keigu ai a /kuwihe //ka ia. Jacobs ge !aru-/i ko mi ne /asa !nans //imabasen hase nira sisensa tsin ge !nasa sisen-aon ia ne soab ai !nan-/geib di !agu !na !a-nabe #gae-#guidi tawa ra sisen'na SORED's tawa sisenga ni mahe. Nau-!nasab ge //iba ra mi //na khoen 65 percent-i SORED's tawa ni sisen khoen di-i /gui-e ra di-#ui xui-aon noxba khoena nira !gae /arohe ti. //Ka soab !nan ge /ni //an-#ga-aon //na /karigu dina !hausensa ra kowa-#ui SORED's nes kose sisen tsoa-tsoa tama ha !keis #ama, //in //na /asa !nans #gui sisenga //ina a ma //ka ti ra #ai xui-ao. ""Sida gera #haba //na !nans //ka i a's kose !haese nira #nuwihe !keisa, i'b Hardap tsi Karas /karikha !na ha sisen !gomsiba //nas !na /ari-#uihe //ka,"" ti in gera mi. SORED's di #Gae-#gui ra /Awema-!nans di direkteurgu ge Gaob Stefanus Goliath (ai-#nu-aob), Katrina Hanse (!naga #noa ai-#nu-aos), Johannes !Gawaxab (Old Mutuals di #Gae-#gui ra Direkteuri Afrikab !na), Salmaan Jacobs (CRO Karas /karib !na), Franco Feris (ai-!a ge /Anes di !A-!nabe #gae-#guis !na /awema-oa i), tsi Attie Schultz tsi Lucia Shipena, hoara NamPowers di. Jacobs ta mis !oas ge dana beros SORED's disa Tsaraxa-aibes ai nira ma tsi i ge aibe nira sisen xuhe ÃÆ'Æ'ÀÃ...ÃÆ''šÃ‚ beroasa /nai ko hohe."
2006-07-25  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media