New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vatano vana kurumbasana mahoroworo gokukwateramo moNcamagoro

Vatano vana kurumbasana mahoroworo gokukwateramo moNcamagoro

2021-11-11  John Muyamba

Vatano vana kurumbasana mahoroworo gokukwateramo moNcamagoro
Top of a Page

Rundu – Vakandidate vatatu vanakukarumbasana momukunda gwaNcamagoro momahoroworo gokukwateramo gana kukakarako mo 17 December mvhura zeezi, mbunga zokugendesa mahoroworo moNamibia kavayinkondopekere. 

Mahoroworo aga gokukwateramo kwawizirapo morwa nomfa dakansela ogu gakeremo Johannes Sikondo gadogorokere mo 19 September mvhura zeezi. Ano veta kwakara asi evango lyahepa kukara mnuporongwa ure tupu womazuva 90 makura mahoroworo gahepa kuhoroka.

 Mbunga politika zaSWAPO simpe nazo kuna kukahamena mo momahoroworo omu vana ka Thomas Kavau gwaSWAPO, Chimbango Frans gwaPDM. 

IPC kuna kara Tjiwawa Kambinda ano ava vavali kuna kara nye vakandindate wokulikarera Nyundu Moses ntani Shindimba Ladislaus Poroto nawo vamwe vana kurumbasana. 

Mazuva gokuturamo vakandindate kuna kagakere 3 Novembeer; ano ezuva lyokuhulilira lyonombunga politika vaturemo vakandindate kalikere 5 November; yimo ana kutanta mugavi mbudi gwaECN Lina Ndengu.

Mokukwama mwaNdengu, ECN mbunga zomahoroworo zamana nare malikwamo gokulitjangesa gokukwateramo age gakereko momazuva 12 dogoro mo 14 October. ‘’ 

Ezuva lina kara lyomulyo ngesi kuna kara lyokudeura varugani ava ngavakarugana mezuva lyomahoroworo, edeuro ngalikarako mo 8-9 December, ano ezuva lyokukarako mahoroworo kun a litura nye mo 17 December, yimo ngoso ana kutanta. 

Ose kwayigeve eyi nsene asi kweli ogu ana kara norunyegenyo momazuva 9 October, dogoro ngesi kwato eyi twagwana.  Kapi twagwanekera nomaudigu nkenye dogoro mo 19 October, kwato eyi twagwana dogoro ngesi. Kwato nawa nawa eyi twagwanekera nayo siruwo selitjangeso kwateromo. 

Mokukwama ECN, Ncamagoro kwakara novantu valitjangesa wokusika ko 3806 ava ngava kahorowora. 

–jmuyamba@nepc.com.na


2021-11-11  John Muyamba

Share on social media
Bottom of a page