New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ya adhika nookompiuta 34 anuwa dha yakwa

Ya adhika nookompiuta 34 anuwa dha yakwa

2023-03-02  Victoria Kaapanda

Ya adhika nookompiuta 34 anuwa dha yakwa

Opolisi moshitopolwa shaKhomas otayi ithana kehe ngoka a kanitha nenge a yugwa okompiyuta yopeke oshowo oongodhi dhoiPhone, opo a ka tale ngele ndhoka dha monika po ope na ye.

Omupevikuluntu gwoCity Police Leevi Ileka okwa ti, aalumentu ye li yane, yaali yomuyo aakwiilongo, oya mangwa nookompiuta dhi li 34 oshowo oongodhi dhopeke dhi li 10, no-TV yimwe momundhingoloko gwaWindhoek.

Otaku hokololwa kutya aalumentu mbaka oya li ya mangwa konima ohauto ndjoka ya li taya hingi ya kankamekwa kopolisi omolwomandhindhiliko taga limbililike.

Ileka ta ti, pethimbo ndyoka mohauto okwa li mwa adhika ookompiyuta dhopeke dhi li ne.

Ta ti, opolisi oya li ya tsikile okukahadha komagumbo gawo, hoka kwa li kwa adhika ookompiuta dhopeke adhihe, oongondhi oshowo o-TV. Ta hokolola ta ti, sha ikolelela komakonakono ga ningwa po iinina mbyoka ohaye ke yi landitha kondje yoshilongo.

Opolisi oya indile oshigwana sha kanitha iinima ya fa mbyoka ya zi nokutumbulwa opo ya thike poshitaasi shopolisi koWanaheda, ya tale iinima ya monika ngele oyawo, yo ye yi pewe.

Ileka okwa ti, iinima mbyoka otayi ka gandjwa ashike komuntu e na oombaapila tadhi ulike kutya oshinima shoka oshe lela.

Ta ti, ngele ke na shoka tashi kwashilipaleke kutya ongodhi nenge okompiyuta oye shili, nena itayi gandjwa. 

Opolisi oya ti, oya li ya kwata aalumentu mboka pethimbo ya li tayi patolola moshilandopangelo.

Ya popi kutya elalakano okulwitha nokuhulitha po iimbuluma moshilongo, notayi tsikile okulonga ngaaka.

Oshigwana osha kumagidhwa aluhe shi kale tashi lopotele opolisi yi li popepi uuna sha mono aantu nenge ohauto tayi limbililike.

Taya ti, momeya ihamu inyenge owala, omu na okukala mu na shoka tashi votola mo. Iipotha yokuyugwa ookompiuta noongodhi oya kala tayi lopotwa moWindhoek.

vkaapanda@nepc.com.na

 

 

 


2023-03-02  Victoria Kaapanda

Share on social media