Iyaloo Mbepo!  …iikuni apehe mpoka

Home Eenguhudana Iyaloo Mbepo!  …iikuni apehe mpoka
Iyaloo Mbepo!   …iikuni apehe mpoka

OSHAKATI – Nonando omvula nombepo ohayi vulu okweeta omiyonena n

dhimwe itaadhi hokitha oshigwana, aakwashigwana yamwe oya tumbaleka ombepo sho ye ya etele iikuni. 

Mehuliloshiwike, ongundu yaantu oya li komeho gehala Continental no.1 mOshakati, taya tyaya iikuni komuti gu li kooha dhopate, gwa gwithwa po kombepo.

Shalongo Petrus ngoka a li ta tyaya iikuni ye okwa ti, otaya pandula oshoka ka li e na shoka ta ka temitha nasho omwiha gwe esiku ndyoka, oshoka kakwa li e na  oshimaliwa shoku ka landa  iikuni.

“Ongame omunelago, iikuni yimwe otandi ka landitha omanga yimwe oyandje yomegumbo. Omuti nguka kagu na mwene, kape na ngoka te tu pula tu fute oshimaliwa oshoka omuti nguka kagu li mohofa yomuntu,” ta popi ye ta tyaya iikuni ye.

“Ookasitoma odhindji molukanda. Ngele onda ningine mo moka niipandi yandje 20, onda zimbuka nale, ngame tandi ya ndi tsikile ngula,” Simson Shilongo ta popi ngaaka.

Katrina Mutota okwa ti iikuni ye oyo ku ka teleka okapana ke. 

– vkaapanda@nepc.com.na