Ka si sho kapewa ombike ku yina

Home Eenguhudana Ka si sho kapewa ombike ku yina
Ka si sho kapewa ombike ku yina

Opolisi moshitopolwa shaShikoto otayi konakona oshipotha sheso lyokanona komimvo ndatu sho anuwa ka li ka pewa ombike kuyina.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShikoto Teopoline Nashikaku-Kalompo okwa ti, oshiningwanima osha holoka momukunda Onewawa moshikandjohogololo Omuntele. Otaku hokololwa kutya okanona kokadhona hoka pamwe nokamwayina kokamati komimvo hetatu, okwali ya pewa ombike ku yina yanwe.

Okanona hoka okashona anuwa oka tameke oku gomboka tango, no kali kafalwa kokapangelo okashona kOmuntele hoka ka hulithele, konima yokathimbo okashona sho ka thiki po.

Otaku hokololwa kutya, natango okanona hoka kokamati nako oka tameke ishewe taka ehama nokufalwa kokapangelo okashona kOkatope, hoka kali ka mono epango lyotango.

Nashikaku-Kalompo okwa ti, okanona hoka kali ka falwa koshipangelo keli monkalo ombwinayi okeli po nawa paife. Nakusa okwa tseyika nedhina Katrina Shikongo.

Opolisi oya kumagidha aavali kaaya ende we naanona koondingosho, oshoka ohaya ka iyadha taya pe aanona omalovu ngoka taya nu.

Ta ti, yina yakanona ina mangwa po natango oshoka oya tegelela natango iizemo yekonaakono lyomudhimba, ku talike shoka sha eta eso lyokanona.

Ta ti yina ota vulu owala oku mangwa po sha ikolelela koshietithi sheso.

Nashikaku ta gwedha po kutya, oya kala noku gandja omalongo moshigwana nkene aavali yena okwiihumbata nokusila anona yawo oshimpwiyu, no taya tsikile okushininga, okushonopaleka iiningwanima yili ngaaka, yi holoke.

Opolisi oya koneke natango kutya aavali otaya longitha nayi iikolitha shoka hashi kutha po omandhilandhilo gawo pomashala, sigo ya kalonga iilonga inaayi uka oshowo okwaanakonasha naanona yawo.

Oshiningwanima shoka osha holoka ashike omasiku omashona sho opolisi moshitopolwa shaMusati ya patulile oshipotha omukiintu ngoka ta fekelwa a hata po ohanona e tayi ehama komutse nokusa. Oshiningwanima osha holoka momukunda Okakango momudhingoloko gwoRuacana. Otaku hokololwa kutya omukiintu ngoka okwa li a monika ta gu iikando oyindji omanga e na ohanona mondhikwa. Opolisi oya ti, otaku fekelwa ohanona ya li ya ehamekwa komutse pethimbo yina ta ihata po. Okanona hoka okwa li kwa monika oshilalo ethimbo lyomakonakono.

Omukiintu ngoka anuwa okwa li a penduka mokati kuusiku a hala okuyamitha ohanona ye, ihe kakwa li tayi inyenge. 

-vkaapanda@nepc.com.na