Litau zeñwi za yambaela mwa Zambezi

Home Silozi Litau zeñwi za yambaela mwa Zambezi
Litau zeñwi za yambaela mwa Zambezi

Katima Mulilo – Mihato ya likolo la silalanda kubona kuli litau hali zamayi mukafululele ibonahala kusa sebeza. Zeo litaha kasamulaho litau zepeli neli tobile mwasibaka sa pabalelo ya lifolofolo sa Chobe ni kukala kungundunganya mwa minzi ni maino a sicaba, kubeya bupilo bwa batu mwa kozi. Mwangambolo ni New Era Labune, muzamaisi ya bona za pabalelo ya lifolofolo mwa sikiliti sa Zambezi Leeverty Muyoba naize tau ya musali yenze iyambaela haisika fumaniwa kale. 

“Likolo la silalanda, mishitu ni bupoti neli likile kueza molikonela kuli tau ifumaniwe kakuikopanywa ni mualafi walimunanu. Muleo neli kuiswala ni kuisa kwasibaka sa pabalelo ya lifolofolo sa Bwabwata. Kono kasamulaho akulika masihu amabeli, nelu palezwi kuifumana,” nekubulezi Muyoba. Babeleki ba akaleza kuli mwendi tau nekeni mushitu wiko wasikiliti sa Zambezi, kapa nekutile kwa Ngoma. Muyoba naize neba fumani lipiho zene sika nitifazwa kuli ltau zepeli neli bonwi kibabeleki basibakanyana sa pabalelo ya lifolofolo sa Sikunga, Labune kwa Nsanga mwa Katima Mulilo ya Matakanyani.

“Piho yene sika nitifazwa nefumanwi kanako ya 12h30 kuzwelela kumulimi mwasibakanyana sa pabalelo ya lifolofolo sa Salambala, kuli litau zeñwi zepeli neli bonwi mwamushitu mabapa ni mulaka wahae. Liñusa kwa sicaba ki la kuli babihe lifolofolo zeo basa libona feela, mi hape ba ambuke kuli kataza kapa kulika kuikungela mulao mwa mazoho abona. Hape ba ‘mbuke kuzamaya mwa mushitu banosi,” Muyoba nafile kelezo.

Litau zesilezi libihiwa kuli neli tobile kwa Chobe, kono zepeli za ikaula kuzeñwi ni kuyo ipumana mabapa ni minzi ya batu linze libata lico ni mezi bakeñisa linanga leli zwelapili mwa sikiliti. Litau zeo libihiwa kuli neli bulaile limunanu hane linze lizamaya cwalo. Litau hane linze likena mwaminzi ni maino asicaba, yeñwi ya taseza muuna mwa Katima Mulilo ya matakanyani mabapa ni komponi ya Mafuta Lamubulo, mi ya muholofaza hahulu. 

Siezwa, Martin Likando, ki muyahi wa Chefuzwe. Nalobehile lizoho, ni kuholofala kwasilupi tau haimutulela kuzwa mwasibumbu sene sili bukaufi. Kalitohonolo, babeleki bababona za lifolofolo bane balondota litau nebali bukaufi, mi bakunupa tau hane ibubami muuna. Nafumani likalafo kwa sipatela sa Katima Mulilo, mi mayemo ahae abihiwa kuba hande.