Makwengo bapilela famiselo mwa Zambezi

Home National Makwengo bapilela famiselo mwa Zambezi

WINDOKO – kutokwa lico sakata sekutisize kuli mabasi amañwi amakwengo mwasikiliti sa Zambezi bakale kupilela fakuca miselo. Libaka zeñwi mwa sikiliti sa Zambezi litaselizwe ki linanga ili kalulo yepalelisizwe buñata bwa batu kulima masimu abona. Muyemeli wa silalanda sa Kongola David Muluti nabulelezi New Era kuli pula inze inela mwalibaka zebalwa, mi libaka zeñwi haineli. Naize libaka moisaneli kize cwale ka Masambo, Chetto ni Ndoro Memorial ili teñi bapila ba mushobo wa makwengo. Sicaba seo kamita si amuhelanga masaka amalalu abupi, makapa alitapi ni mafula akutatehisa lapa ni lapa kuzwelela kwa muuso. 

“Batu bamushobo wa makwengo mwalibaka zeo nako kamukana sebapila feela miselo. Neniile teñi kuyo shoka mokuinezi mi hakuna lico. Neba amuhelanga lico zalinanga kono hakuna lico zebafumana. Kakuli kalulo yeo iyemisizwe. Hanizibi sene si ezahezi,” nekubulezi Muluti. Yomuñwi yabona zalinako zalinanga Mueteleli wa Sikiliti sa Zambezi, Regina Ndopu-Lubinda, napalezwi ku alabela falitaba zeo mi natolokezi ba New Era kuli babulele ni ofesi ya mueteleli wanaha ili yebona zamishobo yekungulezwi kwatuko. Hana kupilwe ku alabela fakalulo yeo Eradus Kaseba, kuzwelela kwamutayi obona zamishobo yekungulezwi kwatuko mwa ofesi ya mueteleli wanaha, mwasikiliti sa Zambezi, naize ofesi yahae haiboni zalico za linanga, kakuli zeo libonwa kiofesi ya Ngambela wanaha. 

“Ofesi yaluna italima litaba za kufepa mishobo yebeezwi kwatuko, mi kalulo yeo haisika yemiswa ni kamuta. Luzwelapili kusebeleza sicaba nako kaufela, mi lutiselize kueza cwalo. Nelu amuhezi litapi zamwa makapa ni mafula akutatehisa, kono lusa libelezi bupi ili kuli lukale kuholisa,” neku alabile Kaseba. Naize nekubonahalile kuba ni tiyeho kakuli neli kweli yapumulo ya Ñulule, kono nako yacwale sebanze basebeza katata. Hala taba yakuli makwengo sebapilela famiselo Kaseba naize, “hanikoni ku alabela fataba yeo kono ni ziba kuli kuna nibatu babafumana mali akuitusisa, kwa Liluko lelibona Zakulikanelela kwa baana ni basali, ni pabalelo ya banana, mi baleka bupi habasafumani lico kabunako”. Naize ofesi yahae isiyala itukiselize kufa lico kwamishobo yekungulezwi kwatuko.