Malaria ikutile, kubulaya bayahi ba Namibia

Home Silozi Malaria ikutile, kubulaya bayahi ba Namibia
Malaria ikutile, kubulaya bayahi ba Namibia

Ndumeleti wakatengo ka SADC E8 Richard Kamwi ukupile katengo kamakete alifasi kufa lituso zen’ata kutusa kulwanisa butuku bwa malaria pili 20230 isika fita kale. Mwa mukopano ni Future Media Kamwi naize Malaria ikutile. “Malaria ikutile, myanda ya lipiho linze libihiwa. Malaria isweli kubulaya bayahi banaha Namibia, butuku bone buswanela kuli kambe nelu bufelisize, halu ezi hande,” nabulezi. 

Kamwi naize: “Batu habasana milelo yakufelisa malaria. Luswanela kufelisa kuyambukela kwa malaria, nikubona kuli lufaela kufita 90%. Kana lusweli kueza cwalo? Kalabo kibatili.” Yene ili likwambuyu wamakete cwalecwale nali mwa Geneva kwamukopano wa SADC E8, kwana ize kopano ya makete alifasi kuzwelapili kutaleleza lisepiso zene ezizwe baeteleli balinaha za SADC ni muuso kapatalazo yakufelisa malaria ya Windoko. 

Kamwi naize katengo kalifasi kakasula mashelen’i (Global fund) kafumbela kufelisa lituso mwa Muimunene 2024. “Nelu tile ni mulelo obizwa E8 kasilimo sa 2009 mwa Windoko, kamulelo wakuli linaha zene zefitezi kwapili ili Botswana, Eswatini, Namibia ni South Africa lifelise malaria kasilimo sa 2020, kulatelelwa kilinaha zabubeli (Angola, Mozambique, Zambia ni Zimbabwe), pili 2030 isika fita, kaku tiiseza silikani sa miseto” nekubulezi mualafi wamakete. 

Kanako ya kutabela lizazi la malaria la lifasi mueteleli walikolo la makete mwa Kavango ya Upa naize sikiliti sibihile lipiho za malaria ze 2122 unumwaha.