Musali  wanaha Zambia ubulaiwa kikubu

Home Silozi Musali  wanaha Zambia ubulaiwa kikubu
Musali   wanaha Zambia ubulaiwa kikubu

Ngoma – Musali walilimo ze42 kuzwelelela Livingstone mwanaha Zambia, nashwile kasamulaho lonji yanali kuyona nenatilwe kikubu mwanuka ya Mpukano mwasilao sa Ikaba, mwasikiliti sa Zambezi. Silao sa Ikaba sifumaneha Upa wasikiliti sa Zambezi mwasilalanda sa Kabbe, siwela mwakamaiso ya Masubia. Piho yasipokola neize Nalumino Imbela nasila nuka mwa lonji ni babañwi babalalu, bane bapile bane bakonile kutapela falikamba, mi nyandi atiba. Pili zeo lisika ezahala, batu bababeli nebatibile mwa Kasaya mwasilalanda sa Kabbe ya Mutulo. 

Nekukile kwafumanwa kuli alimuñwi nakonile kutapa ni kusila nuka, yomuñwi natondahalile habatiba la 19 Yowa. Situpu sa hae nesikile sa fumanwa la 20 Yowa. Nyandi nazibahalizwe kuba Percy Mazambani yanana ni lilimo ze 33. Yana pilile neli Matengu Mazambani, ili kaufela bayahi banaha Namibia, beli bahabo. La 4 Yowa muuna walilimo ze 59 yana zibahalizwe kuba Musialela Luyanga nakile atasezwa kikubu mwanuka ya Kasaya hana fuluha mukolo. Napilisizwe ni kumatisezwa kwasipatelanyana sa Itomba kwana timezi hana libelezi mota ya sipatela.