Muyemeli ubata kulifiwa bolule bababeli

Home Silozi Muyemeli ubata kulifiwa bolule bababeli
Muyemeli ubata kulifiwa bolule bababeli

Muyemeli wasilalanda sa Katima Mulilo yatolopo Kennedy Simasiku, ulaela kuli alifiwe masheleñi alikana bolule bababeli mwalisinyehelo, kilimembala zetalu zefumaneha mwasilalanda sa hae kabaka lakumusinya libizo. Ulaela kulifiwa masheleñi alikana lule kiMatengu Nkando, ni alikana N$500 000 yomuñwi ni muñwi ili Rasboom Mwemba ni Jackson Chibata. Liñolo la taelo neli lumezwi kubabalalu kimuyemeli waSimasiku Jermaine Muchali. Mwaliñolo Muchali nañozi kuli yo ayemela kimembala wasicaba yakutekeha hahulu, muyemeli yaikumbutwa mwasilalanda sa Katima Mulilo yatolopo, muuna walubasi ni mueteleli yazibahala mwalitaba zalipolitiki.

Naize lipulelo zababana ni kuikalabela neli utwisize yayemela butuku. Kakuya kaliñolo Nkando nalobile mulao kakupatulula litaba zalikunutu kuamana ni Simasiku, mi hape namusinyize libizo mwangambolo niwayalesi ya sicaba la 8 Yowa unumwaha. 

Ubulela hape kuli neli kuloba mulao obona zakukolotisa batu masheleñi. Hakutaha kuMwemba, ubulela kuli Mwemba niyena nabile ni ngambolo ni wayalesi ya Eagle FM la 8 Yowa unumwaha, mi naezize likakalezo zetuna kuamana niyena kuli kilisholi, mi haiba Swapo inge imulumelela kuina mwaofesi, izusezapata bulyangelino, nikuli hakoni kusepiwa kakuli nako ifi kamba ifi ukona kusinya situlo sa sweli.

Hakutaha kuChibata uakaleza kuli napatalalelize manzwi amaswe mwasikwata sa WhatsApp, sa Silalanda sa Katima yaTolopo la 8 ni 9 Yowa unumwaha, mi naize Simasiku una ni bulyangelino hape kilisholi. Napatalalize hape kuli kuketiwa kwa Simasiku nekutisa lipuzo, ili kuakaleza kuli Simasiku una ni bulyangelino. Kakuya kaliñolo, Chibata nahatelela kuli libaka Simasiku hana lifile masheleñi alikana N$50 000 kwakatengo kakabona zamikwakwa (Roads Authority) neli nitifazo yakuli nana ni mulatu. 

Muchali nañozi hape kuli naelelize Simasiku kuli patalazo yalipulelo kibabalalu neli taba yakumusinya libizo. Nabulezi hape kuli nafilwe taelo kiSimasiku kukwalula muzeko mwaKhuta Yepahami ya Namibia, haiba litaelo zahae zakulifiwa masheleñi halina kutalelezwa pili la 30 Muimunene unumwaha isika fita kale, mi hape babalalu bana ni kuikupela maiswalelo kusika fita kale mazazi asupile kuzwelela haba amuhela mañolo, fawayalesi ya Silozi ya NBC, Eagle FM ni fasikwata sa WhatsApp sa Katima Mulilo yaTololopo.