NBC ya yarurakisa oma purateneno wo ndjemeno yo Vambanderu

Home Otjiherero NBC ya yarurakisa oma purateneno wo ndjemeno yo Vambanderu
NBC ya yarurakisa oma purateneno  wo ndjemeno yo Vambanderu

Omutjevere wOukohoke mOzombuze, Media Ombudsman, John Nakuta, matja Oritjatano ndazuko o Namibia Broadcasting Corporation, o NBC, yayarurakisire otjiposa kuna Otjiuru tjo Vahona, Erastus Tjiundikua Kahuure.

Tjiyari 15 ku Ngarano Nakuta otja yandja oumune wo ko miti ndja puratena otjiposa ihi. Tjitja hitisiwa i Kahuure mena rOtjirata Tjombazu tjOvambanderu mu December ombura ndjazuko. Ondiero yo komiti ndja puratena otupa atuyevari itwi po ma haameno omapaturuke ko tjiwaøa ngari tjiyari 7 ku Ngarano, maitja o NBC nga  iyandjere ovakongorere va Aletha Karikondua Nguvauva okumwiisanena otja koveta yombazu yo tjiwaøa tje, ko tjihako tje tjo mbazu, Ombara Otjitambi,  mo mirari avihe vio NBC.

Ondiero indji oyo kombunda yo ma haameno omapaturuke ko tjiwaøa yo Komiti yOzondjemeno tjiyari 17 ku Kambundu. O NBC kanaa yakara po mahaameno inga nu gwari aihindi orutuu uriri. 

Otjirata tjo Vambanderu tja tjema no ndiero yo NBC ™okutjayera omaungurisiro wo tjiÞo tjawo mo mbazu, Ombara Otjitambi, tji ma ve hee Ombara Otjitambi, Omwara Aletha Karikondua Nguvauva, mo mirari vio NBC.∫  

Oritjatano ondari eyuva eseinina o NBC oku yarurakisa otjiposa ihi kutja tji puratenwe rukwao indi tji ya perwen omayuva hambombari wo viungura okutja tjita kombunda yo ndiero indji tji ya pitire. Nakuta Omandaha watjere nai uno tjiungura tjo ku zikamisa okomiti ndji ma ipuratene ondjemeno indji rukwao otja keningira ro NBC.