New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A adhika a sila mokafleta

A adhika a sila mokafleta

2024-04-30  Correspondent

A adhika a sila mokafleta

Olutu lwomunamimvo 40 Angelique Delia Maarsdorp olwa itsuwa lwa mangwa nokutonyenwa mekumbatha mofleta ye koKlein Windhoek moSoondaha.

Chief Inspector Elifas Kawinga okwa koloke oshiningwanima shika ta ti olutu lwa nakusa lwiitsuwa lwopo16h20 mOsoonda kukahewa ke ngoka a li a pulwa ku yina yanakusa opo e mu konge.

Otaku hokololwa aakuluntu yanakusa mboka yeli koWalvis Bay ya kala nomu mu ndhengela oku za mEtitano ihe ina kutha po ongodhi ye, yo ishewa oya kala ya ndhima. Shoka osha etitha opo ya pule kahewa ngoka e li moWinhoek a tale ngele ote mu muno. 

Kahewa ke anuwa okwa yi kofleta yaMaarsdorp ihe sho a mono kutya ina patululwa okwa ka patulula oshipotha shomuntu a kana kopolisi nokwa pula opolisi yi mu kwathe yi patulule po pofleta. Oya adha olutu lwa tonyenwa momakumbatha, lwa mangwa nongodhi mothingo, opwa adhika wo oombinzi dhi li kiipundi. 

Okwa ndhindilikwa kutya iinima ya yoolola mwa mwatelwa ohauto ye yoBMW 3 Series, oTV, olaptop noiPhone ina yi adhiaka mo.

Ka pe na ngoka a kwatwa po shi na sha noshiningwanima, ashike oolopota dhimwe otadhi ti otaku kongwa omulumentu omushiwikile gwe ngoka a monika ta hingi ohauto ye ethimbo tali tengenekwa kutya okonima yedhipago. 

-Nampa

 


2024-04-30  Correspondent

Share on social media