New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aapashiyoni ya kumagidhwa ya kaleke Namibia lya yela

Aapashiyoni ya kumagidhwa ya kaleke Namibia lya yela

2023-12-14  Victoria Kaapanda

Aapashiyoni ya kumagidhwa ya kaleke Namibia lya yela

Uuministeli womidhingoloko noma t a l e l e po owa kumagidha mboka taya talele po omahala gomainyanyudho moshilongo opo ya kale aluhe taya thigi omahala ngoka ga yela. Ethimbo ndika lyomatango omanene aantu ohaya talele po omahala ga yooloka, onkene otaya kumagindhwa ya kale aluhe ya humbata oonayilona dhokutula iiyagaya.

Omupoliko muuministeli moka Romeo Muyunda okwa ti omahala agehe haga hili aatalelipo naga thigwe ga yela. “Yandeni okweekelahi iiyagaya kehe mpoka, kaleni aluhe mu na oondoloma dhiiyagaya dhi li popepi opo mu vule okweekela mo iiyagaya,” ta ti ngaaka.

Ta gwedha po kutya mboka taya ka longitha omililo naya kala aluhe ya kwashilipaleka kutya omulilo ogwa dhima thiluthilu uuna ya mana oku gu longitha,” ta kumagidha ngaaka.

Ta ti, omahala ngoka ge na uupalakata womandhindhiliko gontumba naga simanekwe. Uu m i n i s t e l i om i mv o dha yi owa holola euvonayi molwomaihumbato gaatalelipo komahala gomainyanyudho sho ya ndopa okulandula oompango nomalandulathano ga tulwa po.

Aantu oyendji oya li ya talele po omafuta moshitopolwa shErongo, ihe kakwa li ya ihumbata nawa kombinga yuuyogoki womahala. Muyunda okwa ti, oopalastika dhiiyagaya odhindji odha kala nokugongelwa kaaniilonga yuuministeli womindhingoloko. “Iiyagaya oya li oyindji, shoka kwa li sha pumbwa okukala oshinakugwanithwa sha kehe ngoka a talele po omahala ngoka,” ta nyenyeta ngaaka.

Ta ti, iiyagaya okwa li ya ekelwahi kehe mpoka momundhingoloko gwErongo, unene kehala tali ithanwa Dorob National Park. “Shoka kasha li mondjila, ehala ngele olya kaka kape na ngoka ta hala oku lyi longitha, onkene olyi na okukala lya opalekwa uuna lya manwa okulongithwa,” ta ti ngaaka.

Muyunda ta ti, natango okwa li a ndhindhilike omaihumbato inaaga pitikwa komahala hoka ngaashi okudhana oongalo muule, nokuza mo moohauto momahala ga gamenwa.

Ta gwedha po ta ti, omahala ngoka oga pumbwa okusimanekwa omolwiinawenyo yi li mo. Ta ti, nayo itayi kala ya nyanyukwa yi li mehala lya kakekwa kaantu omanga taya vulu okwoopaleka. Muyunda okwa ti, uuyogoki ohau eta ombilli pehala.

Ehala ngele olya yela otali kala natango lyi na ombili lyo ewanawa.

–vkaapanda@nepc.com.na


2023-12-14  Victoria Kaapanda

Share on social media