New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ohanona ya si sho anuwa ya hatwa po

Ohanona ya si sho anuwa ya hatwa po

2023-11-27  Victoria Kaapanda

Ohanona ya si sho anuwa ya hatwa po

Opolisi moshitopolwa shaMusati oya patulile oshipotha omukiintu ngoka ta fekelwa a hata po ohanona e tayi ehama komutse.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaMusati Ismael Basson okwa ti oshiningwanima osha holoka mehuliloshiwike, momukunda Okakango momudhingoloko gwoRuacana.

Otaku hokololwa kutya omukiintu ngoka okwa li a monika ta gu iikando oyindji omanga e na ohanona mondhikwa.

Opolisi oya ti, otaku fekelwa ohanona ya li ya ehamekwa komutse pethimbo yina ta ihata po , hoka kwa li kwa monika oshilalo ethimbo lyomakonakono.

Omukiintu ngoka anuwa okwa li a penduka mokati kuusiku a hala okuyamitha ohanona ye, ihe kakwa li tayi inyenge.

Opolisi oya kumagidha aavali ya kale aluhe taya sile oohanona oshimpwiyu.

Tayi ti, oya koneke  aavali taya longitha iikolitha sha pitilila sho shoka tashi eta omaso go mbaadhilila.

Opolisi natango oya ti omvula oyi li pokuloka onkene otaya kumagidha aanona yosikola ya kale taya ukilile komagumbo konima osikola ya zi mo.

“Aakuluntu naya kale ye na oshisho uuna aalongwa inaaya thika komagumbo kuyele, konima yosikola ya pita mo, opo ya kale ye shi mpoka pe na aanona yawo,” tayi ti ngaaka.

Tayi ti, aanona oya pumbwa okukumagidhwa omanga omvula inaayi tameka okuloka. 

“Longeni aanona kutya omeya ihaga dhanwa oga nika oshiponga,” ya popi ngaaka.

Oya kumagidha wo natango aakuluntu mboka haya zi koondingosho ye li kohi yiikolitha pethimbo lyomeya haga kala ga talama miishana, kaayeshi ninge.

Opolisi okwali ya gwedhwako ngaaka sho ya koneke oomwenyo odhindji hadhi faalelwa ethimbo lyomeya.

– vkaapanda@nepc.com.na


2023-11-27  Victoria Kaapanda

Share on social media