New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ba Sibbinda babilaela kumuongaongi wa Sikiliti

Ba Sibbinda babilaela kumuongaongi wa Sikiliti

2018-10-01  Aron Mushaukwa

Ba Sibbinda babilaela kumuongaongi wa Sikiliti

KATIMA MULILO – Limembala za kopano ya Swapo mwa silalanda sa Sibbinda nebabile nikucaula kwa kozo mwa Katima Mulilo Labune, ili teñi nebatambekile liñolo labona la lipilaelo lelilibile kumuñoli yomuhulu wa kopano ya Swapo Sophia Shaningwa, kumuongaongi wa sikiliti Moffat Sileze. Sikwata nesiilo zwa kwa silalanda sa Sibbinda libima zebato eza ze mashumi asilezi mbowelawiko wa Katima Mulilo, kuto caulela muongaongi wa sikiliti. Sikwata silaela kuli Sileze atuheliswe musebezi kakuli ubata kusinya kopano. “Halemuhi kamaiso ya kopano sina mutomopuso, milao, ni litaelo zeswanezi kulatelelwa mwakuketa bayemeli ba kopano, mwakupanga milao ni kuketa bayemeli ba muuso,” kubaleha liñolo la lipilaelo lene libalilwe kimuongaongi wa silalanda sa Sibbinda ili yanali mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Leonard Mwilima.

Banyaza Sileze kuli una niketululo kakuli, “kabuyena uketile katengo kabatu bababatisisa liñolo la lipilaelo lene lizwa kwa Sibbinda, asazibisi muongaongi wa silalanda kapa katengo kakatuna ka sikiliti.” Ba New Era ba utwisisa kuli pulelo yeo nesupa kwa liñolo leo kalulo yasikwata sesibilaela mwa Sibbinda neli ñolezi muñoli wa kopano ya Swapo Sophia Shaningwa, kubilaela kamafosisa aezahala hakuketwa bayemeli bakopano mwa Sibbinda. Mwa liñolo leliswelwi kiba New Era, sikwata sa ba ba bilaela sesi etelezwi kimuuna wa lipisinisi Matengu Nkando, ba akaleza kuli Muyemeli wa silalanda sa Sibbinda Ignatius Chunga “uiketela batu balata kuli babeleke mwakopano kusina liketisa kapa kulatelela milao ya kopano ya Swapo.”

Sikwata sene sicaula sina ni maikuto akuli Sileze ‘utwana ni sikwata sesibilaela ili bao babulela kuli baputelezwi kibabasikai bababata kutisa mifilifili mwasilalanda sa Sibbinda. “Nahanile kukandeka ni muongaongi wa silalanda ni muyemeli yatompeha ili babutokwa mwakufumana tatululo,” nekubaleha liñolo la lipilaelo. Sikwata nesi akaleza hape kuli Sileze ase “aiketezi kale muipapati yakayema mwa liketisa za sikiliti mwa silalanda sa Sibbinda ili taba yeloba mulao wa kopano”. Nebalaezi hape kuli Sileze atuhele musebezi. Kasamulaho aku amuhela liñolo la lipilaelo Sileze naitumezi kubane bacaula kakusebelisa liswanelo zabona zakucaula, kono nahanile ku alabela falikakalezo zanyazwa kazona.


2018-10-01  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media